Inwestor

Wega Polska Sp. z o.o. to włoska firma reprezentująca branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych

Lokalizacja

budowa powstanie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w podstrefie Środa Śląska

Projekt

przygotowaliśmy innowacyjną i w 100% autorską koncepcję architektoniczną inwestycji wraz z profesjonalnymi wizualizacjami 3D

Zakres prac

 

  • wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego łączącego indywidualne oczekiwania Inwestora z autorskimi propozycjami opartymi o analizę obecnych i przyszłych potrzeb biznesowych i produkcyjnych;
  • uzyskanie pozwolenie na budowę;
  • wykonanie fundamentów wraz z pracami ziemnymi;
  • dostawę i montaż kompletnej hali wraz z posadzką;
  • wykonanie infrastruktury drogowej;
  • wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych;
  • budowę kompletnej części socjalno-biurowej.

 

 

Efekt końcowy

Efektem synergii innowacyjnych rozwiązań projektowych oraz sprawnego procesu budowlanego przeprowadzonego o sprawdzonej know-how jest funkcjonalna stalowa hala produkcyjno-magazynowa. Jej nowoczesna bryła odzwierciedla profil biznesowy Inwestora, a zastosowana kolorystyka i wzornictwa nawiązuje do logotypu oraz identyfikacji wizualnej firmy Wega.