Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Firma realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CoBouw Polska Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi kompleksowego wykonawstwa konstrukcji stalowych w trudnych warunkach terenu” w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Podsumowanie podstępowania o udzielenie zamówienia na podesty i ładowarkę
Podsumowanie podstępowania o udzielenie zamówienia na ploter kolorowy
Podsumowanie podstępowania o udzielenie zamówienia na program do przestrzennego projektowania konstrukcji