BEE POLSKA SP. Z O.O.

Wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali stalowej.