Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni około 6.500 m2.