NOME POLSKA SP. Z O.O.

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa w systemie generalnego wykonawstwa.