GG TECH – 2 realizacja dla branży mechanicznej

hala produkcyjno-magazynowa z częscią socjalno-biurową