WITAMINA SP. Z O.O. – czwarta realizacja

hala magazynowa z komorami chłodniczymi