ADDIT – kompleks hal dla branży metalowej, czwarta realizacja

hala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalno-biurową