VISCON GROUP POLAND – 2 realizacja, rozbudowa hali

hala produkcyjno-magazynowa