WITAMINA – 5 inwestycja, branża owocowa

sortownia owoców z komorami chłodniczymi i częścią socjalno-biurową