INWESTOR ZAGRANICZNY – hala o powierzchni 6.000 m2

hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym