PPHU DUOMAT 2 M. Okonowicz

hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem socjalno-biurowym