LAMIX MIROSŁAW LASZKO SP. Z O.O.

Wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej konstrukcji oraz dostawa i montaż hali stalowej.