Wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej konstrukcji oraz dostawa i montaż hali stalowej.