asdasd
 

Numer projektu:

 

RPLD.02.03.01-10-0356/23-00

Tytuł projektu:  

 

Zwiększenie konkurencyjności firmy CoBouw Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R

 

Beneficjent:

 

CoBouw Polska Sp. z o.o.

Nr działania  

DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP

 

Całkowita wartość projektu: 5 310 911,22 PLN
Dofinansowanie: 1 943 016,30 PLN
 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii, rozumianej jako sposób, projektowania i wznoszenia hal przemysłowych w środowisku BIM

 

 


 

 

Numer projektu:

 

RPLD.13.01.00-10-0063/22-00

Tytuł projektu: Oprogramowanie wraz z infrastrukturą informatyczną optymalizującą procesy w firmie, trwale zwiększając jej konkurencyjność rynkową
Beneficjent:  

CoBouw Polska Sp. z o.o.

Nr działania  

Działanie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu: 434 117,65 PLN
Dofinansowanie: 242 964,71 PLN
 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest odbudowa pozycji rynkowej CoBouw Polska Sp. z o.o. po okresie pandemii Covid-19