Projekt oraz budowa sortowni i przechowalni – pod klucz

Sortownie i przechowalnie owoców i warzyw powstają w celu przygotowania produktu spożywczego do dalszej sprzedaży. Z tego względu obiekty te budują głównie grupy producenckie.

W obiektach tych zachodzą procesy logistyczne, które łączą mycie, konfekcjonowanie, pakowanie oraz przechowywanie owoców i warzyw. W naszym przekonaniu kluczem do powstawania nowoczesnej sortowni i przechowalni owoców/warzyw jest utworzenie grupy producenckiej oraz pozyskanie dotacji unijnych.

Kompletna oferta CoBouw

W ramach naszych usług zapewniamy fachowe wsparcie w procesie uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, a następnie realizujemy cały proces budowlany w oparciu o projekt naszego autorstwa. Właśnie tak powstają sortownie i przechowalnie owoców i warzyw, które w każdym aspekcie spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Inwestorów.

sortownia z zewnątrz

Projekt sortowni

Zasady tworzenia funkcjonalnej sortowni i przechowalni owoców i warzyw

Projektowanie i budowę stalowych sortowni i przechowalni podzieliśmy na etapy, dzięki czemu kontrolujemy cały proces inwestycyjny dbając o każdy jego detal.

Oto szczegóły:

 • spotkanie z Inwestorem – weryfikacja potrzeb i analiza procesu produkcyjnego,
 • opracowanie koncepcji technologicznej,
 • wykonanie wizualizacji i oferty,
 • wykonanie projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • realizacja wszelkich formalności urzędowych,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • kompleksowa realizacja inwestycji pod klucz.

Analiza potrzeb inwestora i możliwości projektowych

 • Pracę rozpoczynamy od szczegółowej analizy całego cyklu technologicznego, który ma się odbywać w nowo wybudowanej hali. Bierzemy pod uwagę, m.in. przepływ towaru, sposoby dostaw, ekspedycji oraz przebieg całego procesu sortowania i przechowywania owoców w nowo powstałej hali.
 • W przypadku sortowni owoców/warzyw kluczowe znaczenie mają linie technologiczne, dlatego rozpoczynamy od określenia ich wydajności. Z tego względu już na wstępnym etapie projektowym podejmujemy współpracę z dostawcą linii.
 • Po dokonaniu wyboru linii i weryfikacji zmian w niej zachodzących dobieramy optymalną powierzchnię sortowni. Określamy ponadto, ile osób będzie pracowało w hali, aby dopasować projekt do systemu pracy (jedno lub dwuzmianowy).
 • Na tym etapie weryfikujemy także plany Inwestora dot. powierzchni socjalno-biurowej.
 • Wszystkie obiekty sortownicze należą do branży spożywczej, dlatego już na wstępnym etapie uwzględniamy wszystkie kryteria systemu HACCP oraz norm BRC.
 • W obiektach tego typu w większości pojawiają się komory z kontrolowaną atmosferą. W związku z tym uwzględniamy przewidywany tonaż przechowywanych owoców/warzyw, sposób dostawy oraz odbioru towaru. Działania te mają istotne znaczenie, ponieważ w znacznej mierze decydują o odpowiednim doborze powierzchni i wysokości danej komory. Co więcej, ma to kluczowe znaczenie dla kosztów przechowywania towaru i efektywności instalacji chłodniczej.

Widok z zewnątrz na sortownię owoców

Sortownia Witamina

Wstępny projekt sortowni / przechowalni owoców

 • Na bazie wszystkich udzielonych przez Inwestora informacji przygotowujemy wstępną koncepcję projektu. Następnie podczas osobistych spotkań analizujemy, czy propozycja spełnia jego oczekiwania.
 • W przypadku uwag, każdą sugestię uzupełniamy o autorskie propozycje i rozwiązania, aby dopracować projekt w najdrobniejszych szczegółach.
 • W momencie uzyskania akceptacji koncepcji technologiczno – architektonicznej przechodzimy do kreacji wizualnej eleganckiego budynku socjalno-biurowego, tak aby idealnie komponował się z konstrukcją hali.

Branding i projekt budowlany

 • Na życzenie Inwestora kreujemy wizerunek grupy, opracowujemy logo i dbamy o identyfikację marketingową firmy, tak by wszystkie elementy tworzyły spójną całość.
 • Zwracamy uwagę na marketing oraz kwestie wizerunkowe, ponieważ spełniają one ważną rolę w procesie dalszej sprzedaży produktu.
 • W kolejnym etapie naszej pracy wykonujemy pełnobranżowy projekt budowlany i po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczynamy kompleksową realizację inwestycji.

San Ray