Hale żelbetowe i hybrydowe CoBouw – projekt i budowa pod klucz

Nasze hale tworzymy na miarę potrzeb. Każdorazowo wybieramy najkorzystniejszą technologię zapewniającą optymalne rozwiązania techniczne oraz ekonomiczne. Posiadamy sprawdzone rozwiązania w sytuacjach, kiedy planowany obiekt musi spełniać specjalne wymogi, powinien odznaczać się wysoką ognioodpornością lub ma posiadać więcej niż jedną kondygnację. W takich przypadkach często projektujemy i budujemy hale żelbetowe lub o konstrukcji hybrydowej stalowo-żelbetowej.

Hale żelbetowe ze względu na swą specyfikę i wysokie bezpieczeństwo najczęściej projektujemy i realizujemy dla przemysłu włókienniczego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, meblarskiego oraz lakierniczego. W zakładach produkcyjnych i magazynowych tego typu branż przechowywane są najczęściej łatwopalne ciecze i materiały. Wysoka ognioodporność i bezpieczeństwo jest tutaj wymogiem bezwzględnym.

Główna zaletą hal o konstrukcji hybrydowej, czyli żelbetowo-stalowej jest uzyskanie większej odporności ogniowej konstrukcji w stosunku do hali o konstrukcji stalowej. Wymogi bezpieczeństwa ppoż są najczęstszym powodem przyjęcia takiego rozwiązania konstrukcji. W halach o konstrukcji hybrydowej konstrukcja główna składa się najczęściej z żelbetowych słupów, na których oparta jest stosunkowo lekka stalowa konstrukcja dachu. Minimalna ilość elementów konstrukcji żelbetowej upraszcza ich połączenie zarówno z konstrukcją fundamentów, jak i stalową konstrukcją dachu.

Hale wykonane w technologii hybrydowej łączą zalety hal stalowych i żelbetowych, odporność ogniową na elementach, które muszą ją spełniać oraz skrócenie czasu wykonania i obniżenie kosztów przy wykonywaniu konstrukcji.

Hale żelbetowe i hybrydowe CoBouw – przykładowe realizacje

Hala handlowa dla Kosmet-Hurt - hala w konstrukcji hybrydowej, generalne wykonawstwo CoBouw Polska

Hala dla firmy KOSMET-HURT w Białej Podlaskiej o łącznej powierzchni 5.700 m2

Halę zaprojektowaliśmy w konstrukcji hybrydowej, żelbetowo-stalowej jako halę trzynawową. Konstrukcję nośną budynku stanowi układ słupów żelbetowych i dźwigarów kratowych oraz oparta na nich konstrukcja dachu wykonana z płatwi kratownicowych.

Obiekt handlowo-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz powierzchniami handlowo-usługowymi odpowiada potrzebom inwestora zajmującego się handlem hurtowym, głównie artykułami chemii gospodarczej, i kosmetykami. W części hala została przeznaczona pod wynajem, dla handlu detalicznego.

Hala handlowa z częścią socjalno-biurową dla firmy KOOPMAN INTERNATIONAL w Komornikach o łącznej powierzchni około 3.780 m2

Salon wystawienniczy wykonaliśmy w konstrukcji hybrydowej, stalowej i żelbetowej, jako halę z profili blachownicowych opartych na słupach żelbetowych.

Strop piętra oraz strop pośredni antresoli zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy z żelbetowych płyt kanałowych prefabrykowanych. Budynek został posadowiony na stopach fundamentowych, natomiast ściany hali z płyt warstwowych na podwalinach żelbetowych.

Hale logistyczne Indeka Logistic City o łącznej powierzchni 40.000 m2 w Płaszewku

Centrum logistyczne wykonamy w 3 etapach, docelowo powierzchnia inwestycji wyniesie 40.000 m2.
Hale logistyczne zaprojektowaliśmy w konstrukcji hybrydowej. Słupy konstrukcji głównej wykonamy jako żelbetowe, prefabrykowane. Słupy konstrukcji pośredniej i dźwigary dachowe ze stali. Obiekt będzie stanowił centrum magazynowania i dystrybucji towarów.