Projekt i budowa hal magazynowych i logistycznych pod klucz

Hale magazynowe i logistyczne CoBouw w konstrukcji stalowej, żelbetowej i hybrydowej powstają w wyniku zapotrzebowania Inwestorów na powierzchnię składową dla przechowywania i dystrybucji wszelkiego rodzaju produktów i towarów. Producenci każdej branży potrzebują zoptymalizowanych i w pełni funkcjonalnych powierzchni magazynowych.

Aby sprostać oczekiwaniom Inwestorów każdy nasz projekt hali magazynowej rozpoczynamy od szczegółowej analizy potrzeb oraz możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań, które maksymalnie usprawniają procesy logistyczne rozpoczynające się na poziomie magazynu.

Analiza potrzeb

Jednym z pierwszych podejmowanych przez nas kroków, poprzedzających przygotowanie oferty jest analiza przeznaczenia hali magazynowej. W trakcie analizy bierzemy pod uwagę, m.in.:

 • efektywne zagospodarowanie działki związane z analizą otaczającego terenu pozwalającą na jego optymalne wykorzystanie,
 • odpowiedni dobór wysokości i rozpiętości hali,
 • optymalne wykorzystanie powierzchni hali,
 • analizę składowania produktów wraz z prognozą rozwoju produkcji w przyszłości,
 • indywidualny dobór sposobu składowania, magazynowania towaru w zależności od typu produktu (np. system regałów lub inny),
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami i preferencjami Inwestora.

hala magazynowa (logistyczna)

hala logistyczna

Optymalny projekt hali magazynowej i logistycznej

Analiza potrzeb pozwala nam zoptymalizować projekt przyszłej hali magazynowej lub logistycznej. W tym celu nasi projektanci biorą pod uwagę cztery kluczowe czynniki:

 • przepływ,
 • dostęp,
 • przestrzeń,
 • przepustowość.

W celu zapewnienia przepływu procesów zachodzących w magazynie poszukujemy ich logicznej sekwencji. Dobieramy takie rozwiązania, które przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy pozwolą na kontrolowany i nieprzerwany obrót magazynowanymi produktami. W tym celu przewidujemy między innymi efektywne strefy przeładunku. Projektując nasze hale uwzględniamy również łatwą dostępność do składowanych towarów. Osiągamy to chociażby dzięki zastosowaniu odpowiednich regałów i ich funkcjonalnemu rozmieszczeniu.

Przepływ i dostęp towarów składowanych w halach magazynowych są ściśle związane z wykorzystaniem przestrzeni obiektu. Projektując magazyny rozplanowujemy przestrzeń ergonomicznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Dobieramy odpowiednie systemy regałów lub przewidujemy miejsce na produkty składowane bezpośrednio na paletach. Niejednokrotnie w obiektach magazynowych, zgodnie z preferencjami Inwestorów, przewidujemy minimalną, ale optymalną użytkowo ilość miejsca na funkcje powiązane, takie jak biura, pomieszczenia socjalne, obszary robocze, stacje ładowania wózków widłowych wykorzystywanych do transportu składowanych produktów.

Zdolność do przyjmowania oraz do wydawania z magazynu określonych ilości towarów w odpowiednim czasie określa przepustowość hali magazynowej. Przepustowość magazynu wynika bezpośrednio z efektywności procesów, które w nim zachodzą. Oznacza to, iż zapewniając wysoką dbałość o wszystkie pozostałe czynniki w postaci przepływu, dostępności i przestrzeni oraz ich zrównoważenie zapewniamy idealny poziom przepustowości naszych hal magazynowych.

Obciążenie statyczne i dynamiczne w halach magazynowych i logistycznych

 • Przy projektowaniu posadzki hali magazynowej uwzględniamy obciążenie statyczne od regałów ze składowanym towarem oraz obciążenie dynamiczne, które jest generowane przez pracę wózków widłowych, lub innych urządzeń transportu wewnętrznego.

Hale magazynowe od wewnątrz

Zabezpieczenia przeciwpożarowe hal magazynowych i logistycznych

Projektując hale magazynowe i logistyczne w ramach obliczamy obciążenie ogniowe, które będzie występować w danym obiekcie, a które jest uzależnione od rodzaju i ilości składowanego towaru. W zależności od wynikowego obciążenia ogniowego stosujemy w halach następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • klapy dymowe odprowadzające dym, toksyczne gazy oraz ciepło,
 • kurtyny dymowe wydzielające strefy dymowe w hali. Kurtyny dymowe regulują przepływ dymu kierując go w stronę klap oddymiających,
 • ściany oddzielenia przeciwpożarowego dzielące halę na strefy pożarowe,
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe stanowiące zamknięcie przejść między strefami pożarowymi i blokujące rozprzestrzenianie ognia,
 • instalacja tryskaczowa stosowana głównie w przypadku składowania w magazynie cennych towarów dla ich zabezpieczenia lub w przypadku występowania wysokiego obciążenia ogniowego. Urządzenie tryskaczowe mają za zadanie ugaszenie pożaru lub zapobieżenie rozprzestrzeniania się ognia i gorących gazów poprzez podanie wody na obszar objęty pożarem. Jedną z norm według, której najczęściej projektujemy instalację tryskaczową jest norma NFPA, która określa m.in. klasyfikację występujących zagrożeń, kwalifikację ogniową składowanych materiałów, intensywność zraszania, ilość i rozstaw tryskaczy oraz zasilenie w wodę.

Hale magazynowe wysokiego składowania

Odpowiadając na potrzeby Inwestorów projektujemy hale wysokiego składowania, dla których typowa jest duża wysokość pozwalająca na większe składowanie niż w przypadku tradycyjnych magazynów. Nasi konstruktorzy architekci przewidują wówczas odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, dobór technologii składowania, a także typ regałów odpowiedni dla potrzeb Inwestora.

Nasze magazyny powstają z przeznaczeniem pod:

 • regały składowania dynamicznego: przepływowe, wsuwne, przesuwe, okrężne, wjezdne, przejezdne,
 • regały składowania statycznego: bezregałowe podłogowe, rzędowe, półkowe, paletowe, wspornikowe dla towarów dłużycowych,
 • regały na środkach transportowych: przenośnikach, robotach mobilnych, wózkach ciągnionych.

Hale logistyczne i magazynowe od wewnątrz

Hale magazynowe, logistyczne - przechowywanie towarów

Systemy przeładunkowe w halach magazynowych

Nasze obiekty magazynowe każdorazowo projektujemy pod kątem zapewnienia wysokiej użytkowości obiektu przewidując sprawny przebieg zachodzących w nich procesów logistycznych oraz proponując szereg możliwych do zastosowania nowoczesnych rozwiązań. Wiemy jak kluczowe znaczenie dla hali magazynowej mają sprawne i wydajne systemy przeładunkowe.

Bierzemy po uwagę działalność i plany rozwojowe Inwestora i odpowiednio projektujemy i budujemy nowoczesne zaplecze dostawczo-ekspedycyjne z takimi elementami jak bramy, rampy, doki załadunkowe, itp.

W zależności od zakładanego ruchu dziennego pojazdów przewidujemy odpowiednią powierzchnię placów manewrowych, które usprawniają procesy logistyczne zapewniając płynność dostaw i odbioru składowanego towaru.