Projekt i budowa hal magazynowych i logistycznych pod klucz

Hale magazynowe i logistyczne CoBouw powstają na potrzeby składowania różnego rodzaju produktów – począwszy od artykułów spożywczych, po wszelkiego rodzaju towary codziennego użytku.

Każdy nasz projekt powstaje w oparciu o szczegółową analizę potrzeb Inwestora oraz nowoczesne rozwiązania, które maksymalnie usprawniają procesy logistyczne rozpoczynające się na poziomie hali magazynowej.

Analiza potrzeb

Jednym z pierwszych podejmowanych przez nas kroków, poprzedzających przygotowanie oferty jest analiza przeznaczenia obiektu. W trakcie analizy bierzemy pod uwagę, m.in.:

  • efektywne zagospodarowanie działki;
  • odpowiedni dobór wysokości i rozpiętości hali;
  • optymalne wykorzystanie powierzchni hali;
  • analizę składowania produktów wraz z prognozą rozwoju produkcji w przyszłości;
  • indywidualny dobór sposobu składowania, magazynowania towaru w zależności od typu produktu (np. system regałów lub inny).

hala magazynowa (logistyczna)

Hale magazynowe od wewnątrz

Obciążenie

W ramach szczegółowej analizy ustalamy obciążenie ogniowe, które będzie występować w danym magazynie.

  • Obciążenie ogniowe uzależnione jest od rodzaju i ilości składowanego towaru. W zależności od określonego obciążenia ogniowego dobieramy stosowne rozwiązanie konstrukcyjne.

Przy projektowaniu posadzki uwzględniamy obciążenia wynikające z regałów wraz ze składowanym towarem (Rysunek 1), jest to obciążenie stateczne oraz dynamiczne.

  • Na etapie tworzenia koncepcji dobieramy odpowiednią rozpiętość i wysokość hali mając na uwadze jak najlepszą efektywność składowania danego towaru oraz ekonomikę obiektu.

Hale logistyczne i magazynowe od wewnątrz

Towary przechowywane w halach logistycznych i magazynowych

Zaplecze dostawcze

  • Biorąc po uwagę działalność i plany rozwojowe Inwestora odpowiednio projektujemy i budujemy nowoczesne zaplecze dostawczo-ekspedycyjne z takimi elementami jak bramy, rampy, doki załadunkowe, itp.
  • W zależności od zakładanego ruchu dziennego pojazdów przewidujemy odpowiednią powierzchnię placów manewrowych, które usprawniają procesy logistyczne zapewniając płynność dostaw i odbioru składowanego towaru.

Hala magazynowa widziana z góry

Z dumą podejmiemy się projektu wkomponowanego w Państwa oczekiwania
Nasza wiedza, doświadczenia i możliwości technologiczne są do Państwa dyspozycji