Konstrukcje stalowe dopasowane do Twoich potrzeb

Projektujemy i wykonujemy konstrukcje stalowe obiektów indywidualnie w zależności od potrzeb klienta oraz stosowanej technologii. W naszych halach wykorzystujemy konstrukcje blachownicowe, kratownicowe jak i mieszane. Konstrukcje hal wykonujemy jednonawowe, dwunawowe i wielonawowe.

Zróżnicowanie rozwiązań konstrukcji hali dobieramy w zależności od planowanej funkcji obiektu, obciążenia ogniowego, konieczności zastosowani suwnic, instalacji czy antresol.

1. Konstrukcja blachownicowa

Konstrukcja nośna wykonana ze spawanych ram blachownicowych o zmiennych łączonych na montażu za pomocą śrub wysokiej wytrzymałości. Sztywność i zmienność przekrojów ram dostosowana jest do przebiegu momentów zginających, co gwarantuje właściwe i optymalne wykorzystanie materiału. Połączenie z fundamentami przegubowe natomiast przy obiektach wysokich lub z suwnicami najczęściej utwierdzone.

2. Konstrukcja kratownicowa

Innym rozwiązaniem konstrukcji nośnej hal przy większych rozpiętościach jest konstrukcja ramy z ryglem kratowym. Słupy głównego układu nośnego wykonane są z blachownic o zmiennych przekrojach lub kształtowników gorącowalcowanych. Rygiel ramy kratowej najczęściej z pasem dolnym poziomy, wykonany z rur kwadratowych lub kształtowników gorącowalcowanych. Połączenie z fundamentami zwykle przegubowe.

3. Płatwie kratowe i profile zimnogięte

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem konstrukcji drugorzędnej dachu są płatwie z zetownik zimnogiętych. Możliwość prostego uciąglenia i zróżnicowania grubości tego typu profili pozwala w sposób właściwy i ekonomiczny wykorzystać materiał.

Profile zimnogięte

Płatwie kratowe

Zastosowanie płatwi kratowych jako konstrukcji drugorzędnej pozwala na większy rozstaw ram głównych konstrukcji. Najczęściej tego typu płatwie wykonuje się z rur kwadratowych spawanych bez blach węzłowych co gwarantuje przejrzystość i estetykę konstrukcji kratowej. Płatwie dodatkowo pełnią funkcje stężającą dla rygli ram nośnych.

4. Konstrukcja mieszana

Wykonujemy również obiekty o konstrukcji mieszanej stalowo – żelbetowej. Tego typu układ nośny stosowany jest najczęściej w obiektach, które muszą spełniać podwyższone wymogi ppoż. Najczęściej stosowany jest schemat z utwierdzonymi słupami żelbetowymi w fundamentach oraz dźwigarami kratowymi przegubowo połączonymi z głowicami słupów.