Pozwolenie na budowę hali stalowej – jakie wymogi trzeba spełnić? Dokumentem stanowiącym o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych jest prawomocne pozwolenie na budowę, które jest wydawane przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku inwestor ma prawo do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. Co zawiera wniosek o […]