Pierwszą halę dla Inwestora, magazyn odpadów o powierzchni blisko 1.700 m2 wybudowaliśmy w Krakowie:
VAN GANSEWINKEL – PIERWSZA REALIZACJA
Inwestor
Van Gansewinkel Polska oferuje usługi w zakresie gospodarowania odpadami. Grupa Van Gansewinkel rozpoczęła swoją działalność w latach sześćdziesiątych w Holandii. Po wielu latach rozwoju oraz wprowadzania innowacji umożliwiających dbałość o środowisko naturalne, firma osiągnęła status lidera rynku w Beneluksie oraz rozszerzyła swą działalność o inne kraje, w tym Polskę. W Polsce nasz Inwestor skoncentrował się na obsłudze południowych województw kraju.
Lokalizacja
Sortownię odpadów wybudujemy w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska położona jest na południu naszego kraju, na terenie województwa śląskiego. Miasto posiada dogodnie rozwiniętą strukturę drogową, zapewniającą sprawne połączenie z pozostałymi miastami Górnego Śląska (drogą wojewódzką nr 902 oraz 925). Kluczowe znaczenia dla komunikacji ma przebiegająca przez Rudę Śląską autostrada A4, prowadząca od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa – Krakowiec.
Projekt

Opracowaliśmy projekt hali przeładunku odpadów komunalnych i sortowni  odpadów wraz z infrastrukturą techniczną o powierzchni 1.500 m2. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego Zakładu Usług Komunalnych Van Gansewinkel  Górny Śląsk.

Budynek zlokalizowaliśmy w południowo-wschodnim narożniku terenu przeznaczonego na inwestycję. Zaprojektowaliśmy drogę wewnętrzną  wraz z utwardzonym placem manewrowym. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez utwardzony dojazd na działce sąsiedniej będącą własnością Inwestora.

Zakres prac

Opracujemy pełnobranżowy projekt budowlany oraz przeprowadzimy całość procesu budowlanego, polegającego na wykonaniu:

  • prac ziemnych
  • fundamentów
  • dostawie konstrukcji stalowej hali wraz z montażem
  • łączników z istniejącą halą
  • posadzki przemysłowej
Design

Hala architektonicznie skomponuje się z istniejącym po sąsiedzku zakładem Inwestora.