Inwestor
Korona jest jednym z największych producentów świec oraz dostawców marek własnych dla światowych koncernów. Inwestor plasuje się również w europejskiej czołówce producentów świec zapachowych. Firma Korona w procesie produkcji wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, które pozwalają zwiększać potencjał produkcyjny. Korona dostosowuje ofertę do zmieniającego się rynku. Obok tradycyjnych świec Inwestor produkuje podgrzewacze, świece barwione, świece w różnorodnych pojemnikach oraz świece i woski zapachowe.
Lokalizacja
Rozbudujemy zakład zlokalizowany w Wieluniu, na terenie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Przez miasto Wieluń biegną ważne drogi o randze krajowej i wojewódzkiej: droga krajowa nr 74, łącząca węzeł Wieluń na drodze ekspresowej S8 i prowadząca do granicy Polski z Ukrainą w Zosinie, droga krajowa nr 43 z Wielunia przez autostradę A1 do Częstochowy, istotne znaczenie ma również droga nr 45 prowadząca przez województwa: łódzkie, śląskie i opolskie (Racibórz-S8-Łódź). ważne drogi wojewódzkie Wielunia: to droga nr 481 relacji Wieluń – Łódź oraz prowadząca do Radomska droga nr 486.
Projekt

Opracowaliśmy projekt rozbudowy hali produkcyjnej o ponad 3.700 m2 dodatkowej powierzchni.

Rozbudowa dotyczy realizacji budynku hali produkcyjnej z liniami technologicznymi, w tym parterowego zaplecza socjalnego i zadaszenia wykorzystywanego przy transporcie palet. Nowa hala będzie częścią istniejącego funkcjonującego zakładu przemysłowego i zostanie z nim powiązana funkcjonalnie i komunikacyjnie. Wejście główne do zakładu zaprojektowaliśmy w południowej elewacji budynku. W połowie długości zachodniego boku nowej hali zaprojektowaliśmy zadaszenie pomiędzy projektowanym budynkiem, a istniejącą halą magazynową.

Przewidzieliśmy również przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego przy projektowanej hali.

W projektowanym zakładzie odbywać się będzie produkcja świec.

Zakres prac

Dla Korona SA wykonamy:

 • projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem technologii
 • roboty ziemne pod fundamenty
 • fundamenty
 • dostawę kompletnej hali produkcyjnej z montażem
 • część socjalno-biurową, w tym prace wykończeniowe
 • pomieszczenia techniczne w hali poprzez zastosowanie konstrukcji antresoli
 • zadaszenia nad wejściem
 • zadaszenia pomiędzy halą budowlaną a istniejącą
 • posadzkę płytę fundamentową pod silosy i zbiornik technologiczny
 • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • opaskę chodnikową, chodnik, parkingi, drogi i place manewrowe dla ciężarówek, ogrodzenie z bramami przesuwnymi oraz kaskadę dla magistrali transportu parafiny
Design

Hala powiększy kompleks hal Inwestora. Obiekt zostanie utrzymany w spójnej linii z dotychczasowymi budynkami.