Inwestor

CSA jest dostawcą wyrobów dla branży metalowej. Firma produkuje konstrukcje ze stali dla wytwórców maszyn, sprzętu oraz narzędzi.

Inżynierowie zatrudnieni w firmie CSA każde zlecenie poprzedzają opracowaniem dokładnego projektu. W codziennej pracy korzystają z nowoczesnego oprogramowania CAD i CAM.
Na etapie produkcji konstrukcji firma oferuje szeroki zakres usług – od cięcia laserowego i gięcia blach poprzez cięcie blach i profili, spawanie, skiełkowanie i śrutowanie, aż po malowanie proszkowe i montaż.

Lokalizacja

Hala powstanie w Stężycy, w województwie pomorskim. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 214 o długości 170 km łącząca Łebę z Warlubiem.

Projekt

Powierzchnia projektowanej hali produkcyjno-magazynowej wyniesie około 2.000 m2.

Zakres prac

W ramach inwestycji dla firmy CSA:

  • opracujemy projekt architektoniczno-budowlany
  • opracujemy projekt technologii
  • uzyskamy pozwolenie na budowę
  • wykonamy prace zimne i fundamenty
  • zrealizujemy dostawę i montaż kompletnej hali
  • wykonamy posadzkę
  • wykonamy pomieszczenia w hali produkcyjnej wraz z pracami wykończeniowymi
  • realizując prace zewnętrzne wykonamy place manewrowe i parkingi oraz ogrodzenie terenu

 

Design

Hala produkcyjno-magazynowa wkomponuje się w otaczającą, przemysłową zabudowę. Identyfikacje marki Inwestora zapewni dużych rozmiarów logo firmy umieszczone na elewacji obiektu.