Inwestor
Firma Meblomaster zajmuje się produkcją mebli od 1993 roku. W ofercie firmy znajdują się meble z praznaczeniem do domu i biura. Meble wytworzone w zakładach produkcyjnych Meblomaster cieszą się uznaniem polskich klientów oraz znajdują nabywców na rynkach europejskich.
Lokalizacja
Węgrów, na terenie którego powstanie hala, jest niewielką miejscowością w województwie mazowieckim. Atutem lokalizacji Węgrowa jest stosunkowo niewielkie oddalenie od stolicy naszego kraju wynoszące około 90 km. Dogodna sieć dróg i autostrad krzyżująca się na terenie województwa mazowieckiego stanowi kolejny plus dla rozwoju okolicznych miejscowości, w tym również Węgrowa. Najważniejsze okoliczne szlaki drogowe stanowią autostrada A2 oraz droga ekspresowa S8.
Projekt

Wykonamy projekt budowlany zamienny parterowej hali produkcyjno-magazynowej, z dwukondygnacyjną częścią socjalno-biurową wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz budową technicznej infrastruktury towarzyszącej. W zakładzie odbywać się będzie produkcja mebli.

Obiekt usytuowaliśmy od strony wschodniej w stosunku do istniejącej zabudowy na działce. Główne wejście oraz wejście dla pracowników produkcji zaprojektowaliśmy w południowej elewacji części socjalno-biurowej. W zachodniej elewacji hali zaprojektowaliśmy trzy bramy, w tym bramę łączącą istniejące budynki. Dwie pozostałe bramy w części ekspedycyjnej służyć będą załadunkowi lub rozładunkowi towarów. Z kolei w północnej elewacji hali, obok jej zachodniego narożnika, usytuowaliśmy bramę przesuwną. Od strony wschodniej zaprojektowaliśmy wydzielone na hali produkcyjnej pomieszczenie zawierającą sprężarkownię, z zabezpieczonym żaluzjami stalowymi otworem służącym do odprowadzenia powietrza.

Opracowaliśmy również projekt utwardzenia nawierzchni w postaci wewnętrznego układu drogowego. Plac manewrowy zlokalizowaliśmy po północno-zachodniej stronie projektowanej hali, natomiast drogę przejazdową usytuowaliśmy bezpośrednio w linii prostej, z bramy wjazdowej na teren zakładu.

W kubaturze hali od strony południowej przewidzieliśmy klatkę schodową zabezpieczonej balustradą. Umożliwia to niezależne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego, magazynu i części biurowej.

Zakres prac

Wykonamy:

  • projekt zamienny konstrukcji
  • fundamenty wraz z pracami ziemnymi
  • kompleksowo halę produkcyjno-magazynową
  • posadzkę wraz z pracami ziemnymi
  • część socjalno-biurową
  • prace wykończeniowe w części socjalno-biurowej
  • instalacje sanitarne i elektryczne
Design

Powstanie funkcjonalny zakład produkcyjno-magazynowy nawiązujący stylistyką do istniejących już obiektów przemysłowych Inwestora.