Inwestor
Pritip Compagne powstała w latach 90. jako spółka francuskiej firmy CMI. W niedługim czasie francuska firma-matka oraz jej spółki ulokowane poza granicami Francji zmieniły nazwę na Allia. Polska filia Puławach zajmuje się przetwórstwem stali węglowej oraz nierdzewnej. Firma ściśle współpracuje z francuskim oddziałem w zakresie projektowania termicznego i mechanicznego oraz procesów metalurgicznych i spawalniczych. Oferta polskiego oddziału obejmuje zbiorniki ciśnieniowe, konstrukcje stalowe (m.in. stoły produkcyjne, zsypy do rozładunku węgla, kanały spalin dla spalarni), zbiorniki maszynowe i silosy oraz moduły rurociągów. Allia oprócz produkcji oferuje swym odbiorcom również kompleksowe usługi instalacji wyrobów. Produkty firmy wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w przemyśle spożywczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, gazowym i energetycznym. Współcześnie Allia oprócz rodzimych francuskich zakładów posiada oddziały w Polsce, Rosji, Chinach oraz Algierii.
Lokalizacja
Halę dla Pritip wybudujemy w Puławach. Puławy położone są w województwie lubelskim, w pobliżu granicy województwa mazowieckiego. Na terenie Puław znajdują się grunty należące do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, na terenie których obowiązują preferencyjne warunki dla podejmowania inwestycji.
Projekt

Zaprojektowaliśmy halę produkcyjno-magazynową z dwukondygnacyjną częścią socjalno-biurową o powierzchni blisko 2.700 m2 oraz 550 m2 obudowanej wiaty. Łącznie powierzchnia inwestycji wyniesie około 3.300 m2.

W projektowanym zakładzie prowadzona będzie produkcja i montaż asortymentu stalowego, głównie zbiorników ciśnieniowych, rurociągów, różnego rodzaju aparatów i gotowych podzespołów stalowych przeznaczonych dla przemysłu chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego, ciepłowniczego oraz klimatyzacyjnego.

Zakład produkcyjno-magazynowy usytuowaliśmy w centralnej części działki. Wejście główne do budynku, do części socjalno-biurowej, zaprojektowaliśmy w elewacji południowej hali. Ze względu na specyfikę technologiczną produkcji w elewacjach południowej oraz zachodniej zlokalizowaliśmy bramy i wejścia.

Do istniejącego wjazdu doprojektowaliśmy plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej połączony z drogą prowadzącą wokół działki. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych usytuowaliśmy bezpośrednio przy budynku oraz w południowo-zachodniej części działki.

Od strony południowej zaprojektowaliśmy plac, na którym będzie zamontowana suwnica zewnętrzna do rozładunku dostarczanych surowców produkcyjnych. Cały teren posesji zostanie ogrodzony.

Zakres prac

Realizując halę w Puławach dla Pritip Compagnie:

  • wykonamy fundamenty wraz z pracami ziemnymi
  • zrealizujemy dostawę i montaż kompletnej hali produkcyjnej
  • wykonamy ściany działowe w hali
  • wykonamy część socjalno-biurową
  • zrealizujemy prace wykończeniowe w części socjalno-biurowej,
  • wykonamy posadzkę przemysłową
  • zrealizujemy kompleksowo instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Design

Powstanie funkcjonalny obiekt wpisujący się w otaczającą zabudowę przemysłową. Czerwone elementy elewacji wyróżnią obiekt oraz nawiążą do barw firmowych Inwestora. Czerwień, ciemniejszy grafit niż na pozostałej części elewacji oraz zamieszczenie wielkogabarytowego logo firmy w łatwy sposób wyodrębnią cześć socjalno-biurową.