Inwestor
Viva Plus jest jednym z największych producentów długopisów reklamowych w Polsce. Produkowane przez firmę długopisy znajdują nabywców nie tylko na naszym rodzimym rynku, ale również w 40 innych krajach. Viva Plus dba o najwyższą jakość swych produktów oraz o nieustanne poszerzanie i unowocześnianie oferty, jest to możliwe między innymi dzięki stosowaniu przez firmę najnowszych technologii produkcji.
Lokalizacja
Bytom, w którym wybudujemy halę, jest dużym miastem na prawach powiatu, mieszczącym się na terenie województwa śląskiego. Bytom leży na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych o randze krajowej i wojewódzkiej, łączących miasta aglomeracji Górnego Śląska z pozostałymi ważnymi miastami Polski, a także z Niemcami, Czechami, Słowacją oraz Ukrainą. Połączenie z północnymi regionami naszego kraju zapewnia przebiegająca przez Bytom autostrada A1 oraz droga krajowa nr 11 prowadząca z Bytomia do Kołobrzegu.
Projekt

Opracowaliśmy projekt budowlany zamienny hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, budynkiem portierni oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Wykonaliśmy również projekt infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania terenów zielonych wokół obiektu. Łącznie powierzchnia inwestycji wyniesie 2.500 m2.

Całościowo obiekt będzie składał się z dwóch brył połączonych dłuższymi bokami: parterowej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną oraz dwukondygnacyjnej części biurowej. Część biurowa zostanie usytuowana od strony wschodniej. Wejście główne do budynku zaprojektowaliśmy w podcieniu części biurowej. Dodatkowe dwa wejścia usytuowaliśmy we wschodniej ścianie hali: jedno do części socjalnej w części południowej, drugie do części rozładunkowo-załadunkowej w części północnej. Do części rozładunkowo-załadunkowej w elewacji wschodniej zaprojektowaliśmy również dwie bramy, tym jedną jako dok z rampą przeładunkową. Część projektowanego budynku zostanie usytuowana na istniejącym fundamencie.

W projektowanej hali odbywać się będzie produkcja długopisów reklamowych.

Zakres prac

Na podstawie zapisów umowy jako generalny wykonawca zrealizujemy:

  • fundamenty wraz z pracami ziemnymi
  • dostawę i montaż kompletnej hali
  • ściany działowe w hali
  • posadzkę przemysłową
  • budynek socjalno-biurowy oraz prace wykończeniowe
  • wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
  • prace zewnętrzne wokół obiektu
  • portiernię
Design

Nowoczesny obiekt podkreśli pozycję jaką firma Viva Plus osiągnęła w swej branży. Zastosowany na elewacji biurowca energetyczny pomarańcz wyróżni obiekt oraz nawiąże do dynamiki rozwoju oraz barw firmowych Inwestora. Wejście główne zlokalizowane w podcieniu dodatkowo zaakcentują przeszklenia.