Inwestor
Firma produkcyjna z zagranicznym kapitałem.
Lokalizacja
Województwo pomorskie.
Projekt

Przeznaczeniem projektowanego przez nas obiektu będzie funkcja magazynowa-centralny magazyn na potrzeby produkcji. Magazynowanie odbywać się będzie w systemie wysokiego składowania. Projektowany budynek przejmie funkcje dotychczasowych magazynów rozproszonych w innych częściach zakładu.

W hali zaprojektowaliśmy następujące pomieszczenia: strefę regałową o powierzchni 2.800 m2, strefę pakowani i odbioru towaru o powierzchni ponad 1.000 m2, strefę kompletacji i wydania towaru – ponad 1000 m2, pomieszczenie ładowania wózków widłowych pracujących na terenie zakładu – około 200 m2 oraz część socjalno-biurową.

Przeznaczeniem części socjalno-biurowej będzie zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego i biurowego dla wiodącej funkcji magazynowej budynku. Część socjalno-biurową zaprojektowaliśmy w konstrukcji murowanej.

Zakres prac

Obiekt zrealizujemy w generalnym wykonawstwie. Wykonamy:

  • prace ziemne
  • fundamenty
  • dostawę i montaż kompletnej hali logistycznej z dwukondygnacyjną częścią biurowo-socjalną oraz budowę placu rozładunkowo-załadunkowego o powierzchni 1.300 m2 jako I etap prac
  • prace rozbiórkowe istniejących obiektów i plac rozładunkowo-załadunkowy o powierzchni ponad 1.600 m2 jako II etap prac
  • drogi dojazdowe
  • pozostałe prace wokół obiektu, w tym tereny zielone
  • kompleksowe instalacje

Prace budowlane poprzedzimy opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego.

Design

Hala utrzymana w spójnym architektonicznie stylu z pozostałymi obiektami tworzącymi kompleks produkcyjno-magazynowy Inwestora.