Inwestor
Firma Gorbi plasuje się obecnie w czołówce producentów osłon okiennych.
Lokalizacja
Lublin jako największe oraz najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto wschodniej Polski jest uznawany za stolicę województwa lubelskiego oraz centralny ośrodek gospodarczy i kulturalny aglomeracji lubelskiej. Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane. Przez miejscowość przebiegają trzy drogi ekspresowe o znaczeniu międzynarodowym: S12 prowadząca z Piotrkowa Trybunalskiego do Chełma i granicy z Ukrainą w Dorohusku, S17 łącząca Warszawę z Zamościem i prowadząca do granicy z Ukrainą w Hrebennem oraz do Kijowa, a także S19 wiodąca z Białegostoku do Rzeszowa. Lublin posiada ponadto obwodnicę, której odcinek północny i wschodni, z Dąbrowicy do Felina, stanowi odcinek dróg ekspresowych S12, S17 i S19, a odcinek zachodni, prowadzący z Dąbrowicy do Konopnicy, jest częścią drogi ekspresowej S19. W mieście swój początek bierze ponadto aż 5 dróg krajowych. Oprócz dogodnej sieci dróg dla transportu samochodowego Lublin jest ponadto sprawnie funkcjonującym węzłem kolejowym, a także posiada port lotniczy. Wszystkie te atuty, a także prężny rozwój miasta sprzyjają lokowaniu w Lublinie działalności biznesowej.
Zakres prac

Zakres zrealizowanych przez nas prac obejmie:

  • wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z projektem technologii
  • prace ziemne
  • fundamenty
  • dostawę i montaż kompletnej hali stalowej
  • wykonanie budynku socjalno-biurowego
  • wykonanie posadzek
  • instalacje zewnętrzne i wewnętrzne: sanitarne, elektryczne i wentylacja
  • prace zewnętrzne w postaci prac ziemnych, wykonania opaski chodnikowej, chodnika, parkingów, dróg oraz placów manewrowych dla transportu ciężarowego