Inwestor
EcoPet jest firmą produkującą opakowania do żywności w pełni spełniające wymagania unijnej dyrektywy SUP (Single Use Plastics).
Lokalizacja
Ecopet zlokalizował swoja fabrykę w Drzewcach koło Nałęczowa na południowym wschodzie Polski. Lokalizacja nie jest przypadkowa, to właśnie w tym regionie zlokalizowane są fabryki głównych producentów wód mineralnych. Bliskość głównych odbiorców przekłada się w znacznym stopniu na redukcję śladu węglowego pochodzącego z transportu.
Projekt

Wybudujemy halę z częścią socjalno-biurowo-techniczną. Powierzchnia inwestycji wyniesie 2.500 m2.

Zakres prac

Prace zrealizujemy w systemie generalnego wykonawstwa. Wykonamy: roboty ziemne, fundamenty, halę „pod klucz” w konstrukcji żelbetowej, kompleksowe instalacje oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym place manewrowe, parkingi, drogi, chodniki i zieleń