odznaczającej się aktywną działalnością biznesową na polskim rynku. Ceremonia wręczenia DPTA 2008 miała miejsce w siedzibie głównego sponsora i współorganizatora tegorocznej edycji nagrody KPMG w Amstelveen obok Amsterdamu. Spośród 15 firm, które aplikowały do konkursu, nominacje otrzymały: CoBouw Polska Sp. z.o.o. (Łódź, Polska), Holding J. Timmermans Diessen BV (Diessen, Niderlandy), Nijhof-Wassik Groep (Rijssen, Niderlandy). Profesjonalne jury pod przewodnictwem Rutgera Schellensa, członka zarządu Rabobank International, wyróżniło exaequo dwie firmy: CoBouw Polska Sp. z.o.o. oraz Nijhof-Wassik Groep. W uroczystości udział wzięło 125 gości w sposób pośredni lub bezpośredni zaangażowanych w relacje gospodarcze z Polską. W części poprzedzającej oficjalne wręczenie nagrody odbyła się prezentacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosława Pawłowskiego na tematy związane z wykorzystaniem funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki i wsparcie dla przedsiębiorstw oraz dyskusja panelowa, w czasie której kluczowi niderlandzcy przedsiębiorrcy Staf Beems, przewodniczący zarządu firmy Fornetti Wrocław Spółka z.o.o. oraz Coen Meijer, dyrektor generalny firmy Zelandia Polska omówili kulisy swej działalności gospodarczej w Polsce. Po raz pierwszy wśród rozmówców znalazł się także Polski przedsiębiorca Jan Olszewki, zastępca prezesa firmy Solaris Bus & Coach. Nagroda przyznawana jest corocznie z inicjatywy Niderlandzko-Polskiej Rady Biznesu NPCH w Hadze oraz Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej w Warszawie przy merytorycznym i organizacyjnym zaangażowaniu Ambasady RP w Hadze. Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia dwustronnych relacji gospodarczych, ich intensyfikacja oraz promowanie wśród środowiska biznesu holenderskiego - poprzez przykłady udanej inwestycji bądź też działalności handlowej - Polski jako miejsca, gdzie można odnieść sukces gospodarczy. Zwycięstwo w Dutch Polish Trade Award jest gwarancją prestiżu w branży oraz zapewnia reklamę w mediach.