Hala pod klucz dla Addit rozbuduje istniejący zakład produkcji wyrobów metalowych.

Firma Addit koncentruje się na nieustannym rozwoju i wychodzeniu naprzeciw potrzebom rynku. Dlatego też Addit działąjac w ramach strategii Przemysł 4.0 zdecydowała się wdrożyć projekt Smart Factory – inteligentnej fabryki. Pozwala to firmie na produkcję małych partii w krótkim czasie bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów przeprogramowania parku maszynowego.

Smart Factory Addit łączy między innymi automatyzację, cyfryzację, chmurową wymianę danych i ich przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Nowa strategia całkowicie rewiduje zarządzanie produkcją i co więcej łańcuchem dostaw.

Inwestor

Addit jest częścią holenderskiego holdingu Velmans Industries. Spółka rozpoczęła swą działalność w połowie lat 90. pod nazwą Addmetal.

Addit posiada wypracowaną, mocną markę w branży metalowej. Jest producentem części z blachy, podzespołów, systemów, urządzeń i maszyn dla różnych branż. Odbiorcami produktów Addit są między innymi firmy przemysłu telekomunikacyjnego, lotniczego, obronnego, firmy z sektora spożywczego i farmaceutycznego.

Zakłady produkcyjne Addit korzystają z najnowszych technologii, a kadra firmy posiada najwyższe kompetencje. Spółka współpracuje z międzynarodowymi dostawcami, głównie z Europy Zachodniej oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Lokalizacja

Kompleks hal polskiego oddziału firmy Addit znajduje się w Węgrowie, w województwie mazowieckim.

Przez Węgrów przebiega droga krajowa 62 ze Strzelna do Drohiczyna. Atut lokalizacji stanowi bliskość autostrady A2 oraz trasy S8.

Projekt

Wykonamy pełnobranżowy projekt hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni ponad 5.000 m2, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.

Obiekt podzielimy funkcjonalnie na część produkcyjno-magazynową oraz cześć socjalno-biurową. W hali oświetlenie naturalne zapewnią świetliki dachowe. Pomieszczenie ogrzewane i wentylowane mechanicznie za pomocą centrali umieszczonej na dachu budynku. Stanowiska, na których może pojawić się emisja pyłów lub spalin wyposażone zostaną w stanowiskowe systemy odciągowo-filtracyjne zintegrowane z maszynami.  Powietrze po przejściu przez filtry zostanie oczyszczone w stopniu umożliwiającym jego wprowadzenie z powrotem na halę.

Usytuowanie regałów i powierzchni składowania zostanie zorganizowane w sposób zapewniający przebieg dróg transportowych i komunikacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ponieważ do transportu wewnętrznego w projektowanym obiekcie przewiduje się wózki widłowe elektryczne, w części magazynowej zlokalizowaliśmy dwa stanowiska ładowania wózków akumulatorowych.
Zaplecze szatniowo-sanitarne dla pracowników zaplanowaliśmy w obrębie projektowanej części socjalno-biurowej, usytuowanej na piętrze.

Zakres prac

Nasza współpraca z firmą Addit przy realizacji czwartej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową obejmie:

  • opracowanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę
  • dostosowanie konstrukcji hali do montażu fotowoltaiki
  • wykonanie fundamentów
  • dostawę i montaż hali
  • wykonanie części socjalno-biurowej w hali
  • wykonanie posadzki
  • kompleksowe wykonanie instalacji
  • prace zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
Design

Kolejną halę firmy Addit utrzymamy w stylu architektonicznym spójnym z designem poprzednio wybudowanych obiektów. Taki zabieg pozwoli podkreślić wielkogabarytowość kompleksu produkcyjnego firmy Addit.