Poniżej prezentujemy link do naszej pierwszej realizacji dla HG Poland, którą aktualnie poddamy rozbudowie:
HG POLAND SP. Z O.O.
Inwestor
Nazwa firmy Hedensted Gruppen pochodzi od nazwy miejscowości w Danii, w której mieści się centrala firmy. HG jest dostawcą rozwiązań przeznaczonych do hodowli zwierząt futerkowych, między innymi klatek i karmiarek, a także maszyn do obróbki skór. HG to firma z długoletnią tradycją, która ewaluowała z niewielkiego rodzinnego biznesu do obecnego poziomu firmy prężnie działającej w branży futrzarskiej. Decyzja Inwestora o rozbudowie zrealizowanego przez nas w 2008 roku zakładu jest przełomowa dla dalszego rozwoju HG i wynika z planów przeniesienia całej produkcji firmy do Polski.
Lokalizacja
Rozbudowywana hala mieści się w Łozienicy, w województwie zachodniopomorskim, na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Atutami Parku jest strategiczna bliskość Europy Zachodniej oraz bezpośrednie sąsiedztwo trasy E28 łączącej Europę Zachodnią z krajami Europy Wschodniej, a także niewielka odległość od trasy E65 łączącej północ Europy z południem.
Projekt

Zaprojektowaliśmy rozbudowę istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej o halę produkcyjną z częścią socjalno-sanitarną oraz wiatą.

Rozbudowa będzie przylegać na całej szerokości do północnej elewacji istniejącej hali, z wiatą usytuowaną wzdłuż elewacji zachodniej. Główne wejście do projektowanej rozbudowy zlokalizowaliśmy w zachodniej elewacji, pod zadaszeniem wiaty.

Zaprojektowaliśmy również  rozbudowę istniejącej nawierzchni utwardzonej, w tym między innymi układ drogowy i 45 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, a także układ pieszy.

Łącznie powierzchnia rozbudowy wyniesie 2.300 m2.

Zakres prac

Opracujemy projekt budowlany wraz z projektem technologii. Dla Inwestora uzyskamy również pozwolenie na budowę. Następnie w ramach prac budowlanych zrealizujemy:

  • prace rozbiórkowe
  • prace ziemne i fundamenty
  • dostawę i montaż kompletnej hali wraz z wiatą
  • część socjalno-sanitarną wraz z pracami wykończeniowymi
  • posadzkę przemysłową
  • kompleksowe instalacje elektryczne i sanitarne oraz wentylację
  • prace wokół obiektu: usunięcie istniejącego chodnika, prace ziemne, opaskę, chodnik, place manewrowe, drogi i parkingi
Design

Nowy obiekt zachowa wizualną i estetyczną spójność z istniejącą halą.