Poniżej prezentujemy naszą pierwszą realizację dla Grupy Producentów Owoców Witamina:
WITAMINA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW SP. Z O.O.
Inwestor
Grupa Witamina jest jednym z wiodących producentów owoców. Skupia 11 gospodarstw sadowniczych i dysponuje ofertą wielu odmian jabłek, gruszek oraz czereśni. Spółka Witamina umiejętnie łączy tradycje sadownictwa z wykorzystaniem najnowszych technologii, między innymi Inwestor stosuje nowoczesne linie sortujące. Firma przykłada szczególną dbałość do bezpieczeństwa i jakości oferowanych owoców. Roczna produkcja owoców przez naszego Inwestora zamyka się w imponującej liczbie 10.000 ton rocznie. Witamina zdobywa kolejne rynki zbytu, oprócz rynku krajowego owoce wytwarzane w sadach należących do Grupy można spotkać na rynkach europejskich, między innymi w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.
Lokalizacja
Budowa będzie stanowiła rozbudowę poprzednio zrealizowanej przez nas hali wybudowanej w miejscowości Biała Rządowa, w województwie łódzkim. Biała Rządowa posiada grunty odpowiednie przede wszystkim do działalności rolnej i sadowniczej. Od Łodzi miejscowość oddzielona jest nieco ponad 100 km. Komunikację z Białą zapewnia droga krajowa nr 74 prowadząca z od okolic Wielunia aż do granicy z Ukrainą w miejscowości Zosin oraz trasa S8 relacji Warszawa-Wrocław, od której budowany obiekt będzie oddalony zaledwie o około 130 m.
Projekt

Projekt został opracowany przez pracownię Usługi Projektowe Daniel Chudecki z Wielunia i dotyczy przebudowy istniejącego budynku chłodni oraz budowy budynku przechowalni owoców wraz z łącznikiem komunikacyjnym.

Zaprojektowany budynek przechowalni owoców przeznaczony będzie do magazynowania i składowania owoców, jabłek i gruszek, pozyskiwanych z własnych upraw. Część magazynowa oraz komory chłodnicze z regulowaną atmosferą będą przeznaczone do składowania i bezpiecznego przechowania owoców.

Obiekt zostanie połączony z istniejącą halą przez projektowany łącznik.

Zakres prac

Realizując drugą budowę dla Grupy Witamina wykonamy:

  • projekt budowlany konstrukcji hali
  • dostawę i montaż hali magazynowej z obudową
  • montaż bram i drzwi w hali
  • komory chłodnicze
  • antresolę technologiczną
Design

Sortownia owoców wpisze się w otaczającą zabudowę. Na przyległych do działki Inwestora terenach dominuje zabudowa związana z sadownictwem i przetwórstwem owoców.