Pierwsza zrealizowana przez  nas hala dla Marva International:
MARVA INTERNATIONAL
Inwestor
Marva International zajmuje się szyciem zasłon, firan i rolet z materiałów powierzonych przez klientów dla hoteli, restauracji, sieci sklepów i firm dekoratorskich
Lokalizacja
Rozbudujemy istniejący obiekt Inwestora w Czapurach, niewielkiej wsi w województwie wielkopolskim, w gminie Mosina. Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie nr 430 relacji Mosina-Poznań i nr 431 Mościenica-Dębina. Odległość Czapur do Poznania wynosi zaledwie około 12 km.
Projekt

Zaprojektowaliśmy halę magazynową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Zaprojektowana hala będzie połączona łącznikiem komunikacyjnym z istniejącą halą produkcyjną. W nowopowstającym zakładzie szyte i składowane będą zasłony, firany i rolety.

Zakres prac

W ramach inwestycji dla Marva International zrealizujemy następujące prace budowlano-montażowe:

  • prace ziemne i fundamenty
  • dostawę i montaż kompletnej hali magazynowej
  • posadzkę w hali
  • łącznik do istniejącego budynku
  • instalacje zewnętrzne i wewnętrzne
  • prace wokół obiektu, między innymi drogi, place manewrowe oraz chodniki
Design

Projektowany budynek będzie stanowił prostą bryłę, bezpośrednio przyległą poprzez projektowany łącznik do istniejącej zabudowy produkcyjno – magazynowej. Hala projektowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zakładu produkcji, prostą formą architektury przemysłowej będzie nawiązywała do istniejącej zabudowy.