Inwestycja pod klucz dla firmy Oras rozbuduje zrealizowaną przez nas w 2007 roku halę do 8.000 m2. Inwestor wraz z nową inwestycją planuje unowocześnienie parku maszynowego, a także wzrost zatrudnienia. Przykładem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy jest ponadto nowootwarty oddział sprzedaży we Wrocławiu. Jego zadaniem jest obsługa rynków zachodnich, głownie Niemiec i Austrii. Ponieważ w marcu bieżącego roku podpisaliśmy kontrakt na budowę hali z oleską firmą Dawstar, obiekt przemysłowy dla Oras będzie trzecią inwestycją, którą zrealizujemy w Olesnie.
Inwestor
Oras jest firmą rodzinną o finlandzkim kapitale, z długoletnią obecnością na rynku. Firma produkuje armaturę sanitarną. Atutem oferty produktowej Oras jest duży wybór modeli i nowoczesny design. Firma od początku swej działalności stawia na rozwiązania skutkujące oszczędnością wody i energii. Jako pierwsza w Polsce wprowadziła baterie bezdotykowe.
Lokalizacja
Olesno w województwie opolskim. Miejscowość oddalona jest niewiele ponad 20 km od Kluczborka i ponad 50 km od Częstochowy.
Projekt

Powierzchnia hali produkcyjno-magazynowej wyniesie 3.000 m2. Obiekt zrealizujemy w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Zakres prac

Dla firmy Oras, zgodnie z przyjętym zakresem prac:

  • opracujemy projekt architektoniczno-budowlany
  • opracujemy projekt technologii
  • uzyskamy pozwolenie na budowę
  • wykonamy prace ziemne i fundamenty
  • dostarczymy i zmontujemy kompletną halę produkcyjno-magazynową
  • wykonamy posadzkę oraz wanny technologiczne: pod oczyszczalnię, linię odciągu i linię galwanizerni
  • wykonamy część socjalną w hali wraz z pracami wykończeniowymi
  • wykonamy instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
  • w ramach prac wokół obiektu przeprowadzimy niezbędne prace rozbiórkowe, wykonamy drogi i chodniki
Design

Nowa hala nawiąże estetyką do istniejących obiektów zakładu produkcyjnego Oras.