Hala cross-dock jest rozwiązaniem, w którym na stosunkowo niewielkiej powierzchni magazynowej występuje możliwie największa liczba doków. Doki najczęściej rozmieszcza się na przeciwległych ścianach magazynu. Metoda cross-docking zakłada krótkoterminowe składowanie towarów, a także dużą ilość operacji przeładunkowych. Dystrybucja towaru do klienta i w efekcie do odbiorcy finalnego jest tutaj niemal natychmiastowa.
Inwestor
Raben Real Estate Poland należy do Grupy Raben, globalnej marki na rynku logistycznym. Firma jest jednym z liderów w branży logistycznej. Rozwinięta sieć oddziałów, rozbudowany tabor oraz własna powierzchnia magazynowa zapewniają Raben mocne miejsce w czołówce firm oferujących nowoczesne rozwiązania logistyczne.
Lokalizacja
Magazyn wybudujemy w ramach rozbudowy Centrum Logistycznego Raben w Cholerzynie, w województwie małopolskim. Cholerzyn jest położony w niewielkiej odległości od autostrady A4.
Zakres prac

Halę magazynową o powierzchni 3.000 m2 wykonamy w systemie pod klucz. Zrealizujemy:

  • prace przygotowawcze i projektowe,
  • roboty budowlane: roboty palowe, prace ziemne, fundamenty, kompletną halę w konstrukcji hybrydowej
  • prace instalacyjne
  • place manewrowe i drogi
  • zieleń i zagospodarowanie terenu
Design

Obiekt estetyką i linią architektoniczną nawiąże do budynków tworzących Centrum Logistyczne Raben w Cholerzynie.