Przypomnijmy, iż dla duńskiego Inwestora wybudujemy w Łozienicy halę produkcyjno-magazynową z budynkiem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni ponad 5.300 m2. W zakładzie produkowany będzie sprzęt przeznaczony dla hodowców zwierząt futerkowych. Początkowo zatrudnienie w fabryce znajdzie 45 osób, w dalszym etapie planowane jest zwiększenie kadry pracowniczej.