Efekt naszej pierwszej realizacji dla firmy Arsanit:
ARSANIT SP. Z O.O.
Inwestor
Firma Arsanit jest jednym z wiodących producentów chemii budowlanej, w tym głównie systemów dociepleń, styropianu, tynków, klejów oraz farb. Od momentu powstania spółki Arsanit w 2002 roku ciągle rosnący popyt na jej produkty wiązał się z systematycznym zwiększaniem produkcji i w efekcie zaowocował powstaniem nowoczesnego zakładu produkcyjnego, który wybudowaliśmy w 2014 roku. Obecna inwestycja potwierdza ciągłe utrzymywanie przez firmę wysokiej dynamiki rozwoju. Arsanit źródeł swego sukcesu upatruje w wysokiej jakości oferowanych przez siebie produktów oraz umiejętnym wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań. Spółka nieustannie inwestuje w nowoczesny park maszynowy, pozwalający na sprawne zwiększanie mocy produkcyjnych i jednocześnie na jak najbardziej efektywne poszanowanie środowiska naturalnego. Arsanit posiada ponadto własne laboratorium oraz Dział Badań i Rozwoju, gdzie tworzone są specjalistyczne i kreatywne rozwiązania oraz kontrolowana jest jakość wyrobów. Warto również podkreślić, iż jako jedna z niewielu polskich firm, Arsanit we własnym zakresie wytwarza wszystkie komponenty wchodzące w skład rozwiązania termoizolacyjnego opartego na styropianie. Atutem firmy jest również szeroko rozwinięta i prężnie działająca sieć dystrybucji. Własna, wciąż rozbudowywana, flota transportowa umożliwia szybkie i sprawne dostawy zamówień do klientów, również poza granice Polski, między innymi do Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Rumunii. Inwestor kładzie ponadto duży nacisk na profesjonalne doradztwo przedsprzedażowe i obsługę posprzedażową klientów.
Lokalizacja
Zakład produkcyjny powstanie w Koninie, w województwie wielkopolskim. Na południe od miasta przebiega autostrada A2, łącząca Warszawę z Poznaniem, stanowiąca część trasy Berlin-Moskwa. Z północy na południe miasto przecina także droga krajowa nr 25 prowadząca z Bydgoszczy do Kalisza. Duże znaczenie ma przebiegająca przez Konin linia kolejowa Berlin-Moskwa.
Projekt

Przygotowaliśmy projekt budowlany zamienny hali produkcyjno – magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Przeznaczeniem projektowanego obiektu będzie produkcja zapraw chemii budowlanej opartej o technologię implementacji nanosrebra oraz składowanie i konfekcjonowanie wyrobów gotowych.

Projektowana hala będzie obiektem jednokondygnacyjnym z zawartą w kubaturze częścią socjalną rozplanowaną na rzucie dwóch prostokątów: części głównej oraz części mniejszej, gdzie zostanie zlokalizowany węzeł mieszania.

Surowcami wykorzystywanymi w produkcji będą cement, piasek oraz wypełniacze i dodatki. Autocysterny dostarczać będą surowiec do silosów zewnętrznych zlokalizowanych w północno-wschodniej części działki, skąd poprzez system zamkniętych podajników ślimakowych będzie on transportowany do dozownika, który odważać będzie odpowiednią ilość półproduktów. Na tym etapie dodawany będzie również wypełniacz z dodatkiem nanosrebra oraz olej mineralny zapobiegający pyleniu w trakcie konfekcji wyrobu gotowego oraz w trakcie jego magazynowania i użytkowania. Po zadozowaniu wszystkich surowców wsad zostanie wymieszany w mieszalniku, a następnie gotowy produkt będzie wsypywany do papierowych worków za pomocą automatycznej wagopakowaczki. Po szczelnym zapakowaniu worki za pomocą przenośnika taśmowego będą transportowane do automatycznej sztaplarki i foliarki. Ostatecznie gotowy produkt zostanie skierowany do magazynu wyrobów gotowych, rozplanowanego w kształcie litery „L”.

Bramę i wejście do części socjalnej, jak również wyjścia ewakuacyjne, przewidzieliśmy w elewacji północnej zakładu. Wyjście ewakuacyjne z części produkcyjnej oraz wejście do pomieszczenia sprężarkowni rozplanowaliśmy od wschodniej strony obiektu. Adekwatnie do bram i wejść zaprojektowaliśmy parkingi, drogi oraz place manewrowe dla aut dostawczych.

Zakres prac

Zakres prac jaki wykonamy dla firmy Arsanit obejmie:

  • prace ziemne wraz z fundamentami, w tym budowa fundamentów pod silosy
  • zlikwidowanie pozostałości fundamentów pod nieistniejące już urządzenia
  • dostawę i montaż hali wraz z posadzką
  • wykonanie kompleksowych instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
  • wykonanie infrastruktury drogowej – utwardzenie nawierzchni z wewnętrznym układem drogowym, placem manewrowym, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz opaską wokół budynku
Design

Hala powstanie na terenach produkcyjno–magazynowych, w rejonie niegdysiejszych zakładów „Fugo”, w sąsiedztwie istniejącego już zakładu produkcji styropianu należącego do naszego inwestora. Przemysłową formą obiekt wpisze się w kontekst otaczającej zabudowy i krajobrazu. Kolorystyka elewacji w odcieniach grafitu utrzyma obiekt w stylistyce poprzedniej realizacji, jaką wykonaliśmy dla firmy Arsanit.