W zakresie firmy CoBouw spoczywa wykonanie projektu obiektu oraz dostawa i montaż hali produkcyjno-magazynowej.