Norpol Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się usługą kompleksowej obróbki zwierząt futerkowych ze specjalizacją: obróbka skór z norek. Efektem pracy firmy jest skóra norcza wyprawiona, wysuszona, zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi, przeznaczona do dalszych procesów, przeznaczona do sprzedaży aukcyjnej, a w konsekwencji dalszych kroków, tj. garbowania, a finałowo do szycia z niej różnorakich produktów.

Firma CoBouw odpowiedzialna jest za przeprowadzenie całego procesu budowlanego obejmującego wykonanie fundamentów wraz z pracami ziemnymi, dostawę i montaż hali produkcyjnej wraz z pracami wykończeniowymi oraz wykonanie posadzki przemysłowej.

Warto zwrócić uwagę, z jest to druga inwestycja powierzona firmie CoBouw.