Inwestor
Inwestor jest producentem specjalistycznych zadaszeń i zbiorników wykonywanych z elastycznych materiałów syntetycznych. Produkty Wiefefreink znajdują zastosowanie w rolnictwie, przemyśle i branży biogazowej. Firma działa na rynku już ponad 50 lat i w tym okresie osiągnęła pozycję jednego ze światowych liderów.
Lokalizacja
Rozbudujemy obiekt, który zrealizowaliśmy dla firmy Wiefferink w Wykrotach. Wykroty położone są w województwie dolnośląskim. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 94 mająca swój początek w Zgorzelcu i prowadząca aż do granicy z Ukrainą.
Projekt

Wykonaliśmy pełnobranżowy projekt budowlany inwestycji  oraz projekt technologii.

Zaprojektowana przez nas rozbudowa hali produkcyjnej będzie realizowana w południowej części działki. Rozbudowę oraz towarzyszące jej zagospodarowanie terenu zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby dawały Inwestorowi możliwość ewentualnej dalszej rozbudowy w kierunku wschodnim. Istniejące drogi i place wewnętrzne pozostaną bez zmian, zaprojektowaliśmy jedynie dojazd do projektowanej części oraz opaskę betonową budynku. We wschodniej elewacji budynku, pod przedłużonym zadaszeniem wspornikowym, zaprojektowaliśmy drzwi i bramę do hali produkcyjnej.

Zakres prac

Rozbudowę hali zrealizujemy działając jako generalny wykonawca. Inwestycja obejmie:

  • wykonanie fundamentów wraz z pracami ziemnymi
  • dostawę konstrukcji stalowej hali
  • prace montażowe związane z kompleksowym wykonaniem hali
  • wykonanie posadzki przemysłowej
  • prace wykończeniowe w części sanitarnej hali – istniejącej części socjalno-biurowej
  • wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
  • wykonanie dróg wewnętrznych i placów manewrowych dla ciężarówek
  • wykonanie opaski chodnikowej
Design

Dobudowywana hala będzie stanowić spójną całość z dotychczasowym obiektem Inwestora.