Inwestor
Herkules Sp. z o.o. jest firmą ściśle związaną z przemysłem meblarskim. Od ponad 50 lat dostarcza najwyższej jakości sprężyny do produkcji mebli tapicerowanych oraz materacy, a od 1998 roku stanowi część Grupy AGRO, międzynarodowego lidera w produkcji sprężyn. Wyniki produkcyjne firmy są niezwykle imponujące – Herkules wytwarza aż 350 milionów sprężyn rocznie, które znajdują swój zbyt wśród producentów mebli w Polsce oraz Europie. Oferta firmy jest bardzo rozbudowana i obejmuje zarówno sprężyny faliste, kieszonkowe oraz najbardziej popularne formatki typu Bonnell. Firma umiejętnie łączy długoletnią tradycję z nowoczesnymi osiągnięciami techniki. Inwestycje w park maszynowy oraz profesjonalną kadrę pracowników pozwalają odpowiadać na rosnące zapotrzebowania rynku. Zaprojektowany i realizowany przez nas zakład produkcyjny jest ściśle związany z utworzeniem spółki Herkules Wire. Dzięki nowemu obiektowi firma będzie posiadać własną produkcję drutu, co jest niezwykle istotne dla jej dalszego rozwoju oraz zaakcentowania własnej niezależności.
Lokalizacja
Inwestycja zostanie przez nas zrealizowana w Szamotułach, miejscowości położonej w województwie wielkopolskim oddalonej zaledwie 35 km od centrum Poznania. Przez Szamotuły przebiegają trzy drogi wojewódzkie oraz jeden z najważniejszych i najstarszych polskich szlaków kolejowych Poznań – Szczecin.
Projekt

Zaprojektowany przez nas obiekt stanowi rozbudowę istniejącego już kompleksu obiektów produkcyjno-magazynowych należących do inwestora. Inwestor planuje bowiem własnymi siłami rozpocząć produkcję dotychczas zakupywanego drutu niezbędnego do wytwarzania sprężyn stosowanych w meblach tapicerowanych i materacach.

Noworealizowana hala produkcyjno-magazynowa, zgodnie z naszym projektem, będzie skomunikowana z istniejącym zakładem firmy Herkules poprzez bramy zewnętrzne zlokalizowane w ścianie południowej i wschodniej obiektu oraz poprzez łącznik komunikacyjny. Dodatkowo nad przejazdem do hali magazynowej zaprojektowaliśmy  zadaszenie.

Ponieważ  inwestor planuje w nawie zachodniej  zaprojektowanej przez nas hali uruchomić nową linię produkcyjną pozwalającą na samodzielne pozyskiwanie drutu o odpowiednich parametrach, przewidzieliśmy wydzielenie specjalistycznych stanowisk warsztatowych. Rozplanowaliśmy miejsce na nowozakupione urządzenia do przeciągania drutu wraz z urządzeniami peryferyjnymi takimi jak układ chłodzenia, systemy odciągające i filtrujące emisje. Nawa wschodnia będzie natomiast służyła jako część produkcyjno-magazynowa, czyli w celu rozwinięcia dotychczasowej produkcji sprężyn.

W projektowanej hali musieliśmy przewidzieć specyficzne przy tego typu produkcji rozwiązania technologiczne. W trakcie procesu ciągnienia następuje bowiem emisja pyłów do atmosfery. Odpadami są tutaj zgorzelina – wierzchnia warstwa drutu zdzierana podczas wstępnego etapu obróbki oraz proszek powlekający drut po obróbce ścierniwem. Odpad w postaci zgorzeliny odsysany będzie przez urządzenie oczyszczające (cyklon), a wyłapane w nim ciężkie odpady i pył gromadzone będą w workach i jako odpad produkcyjny oddawane będą do odbiorcy zewnętrznego. Dalej powietrze trafi do drugiego stopnia oczyszczania – komory filtracyjnej, gdzie nastąpi przejście zanieczyszczonego powietrza przez system filtrów tkaninowych oczyszczających je z drobnych pyłów. Po tych operacjach oczyszczone powietrze usuwane będzie na zewnątrz do atmosfery. Wyłapane na filtrach pyły oddawane będą razem z odpadami z cyklonów do tego samego odbiorcy.

W trakcie procesu ciągnienia powstają ponadto znaczne ilości ciepła, które musi być na bieżąco odbierane. Do tego celu służyć będzie przewidziany specjalistyczny system chłodzenia.

Zakres prac

Na podstawie podpisanej umowy zakres naszych prac obejmie:

  • wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę
  • dostawę i montaż kompletnej hali
Design

Hala wpisze się w istniejącą zabudowę i wraz z pozostałymi obiektami należącymi do firmy Herkules stworzy swoisty kompleks połączonych budynków. Nowopowstały zakład wyróżniać będzie wysoka funkcjonalność rozwijająca i usprawniająca dotychczasową produkcję. Elewacja zewnętrzna obiektu utrzymana zostanie w schludnym, minimalistycznym stylu nawiązującym do estetyki istniejących już obiektów.