Inwestor
Vest-Fiber jest dostawcą produktów z włókna szklanego wykorzystywanego w branży energetyki wiatrowej.
Lokalizacja
Obiekt przemysłowy dla Vest-Fiber wybudujemy w Chojnie, w województwie zachodniopomorskim. Chojna leży w stosunkowo niewielkiej odległości od Szczecina oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Miejscowość posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg: droga krajowa nr 31 prowadzi do Szczecina oraz zapewnia dojazd do autostrady A6, droga krajowa nr 26 łączy miasto z przejściem granicznym w Krajniku Dolnym oraz Myśliborzem, natomiast droga wojewódzka nr 124 prowadzi przez Cedynię aż do przejścia granicznego w Osinowie Dolnym.
Projekt

Opracowaliśmy projekt budowlany obiektu przemysłowego z przeznaczeniem na produkcję elementów do turbin wiatrowych. Projektowany budynek składa się z dwóch brył: niższej części produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym oraz wyższej części magazynowej. Część socjalno-biurowa mieści się w bryle hali, główne wejście zostanie zwieńczone ozdobnym portalem.

Zakres prac

Na podstawie zawartego kontraktu:

  • wykonamy prace ziemne i fundamenty
  • zrealizujemy dostawę oraz montaż kompletnej hali
  • wykonamy ściany działowe
  • wykonamy część socjalno-biurową wraz z pracami wykończeniowymi
  • wykonamy posadzkę przemysłową
  • zrealizujemy prace zewnętrzne wokół obiektu: chodnik, opaska, drogi, parkingi i place manewrowe dla aut dostawczych, montaż bramy wjazdowej i ogrodzenia

Prace poprzedzimy opracowaniem koncepcji, wykonaniem wizualizacji 3D obiektu oraz opracowaniem dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z projektem technologii i projektem wykonawczym.

Design

Powstanie funkcjonalny obiekt z wyodrębnioną częścią socjalno-biurową. Górna część elewacji w kolorze niebieskim będzie nawiązywać do barw firmowych Inwestora.