Inwestor
Metal-Plast jest liderem w branży recyklingu PVC. Firma oprócz wytwarzania wysokogatunkowego regranulatu zajmuje się również produkcją profili okiennych transportowo-montażowych oraz akcesoriów do okien. Nasz inwestor w trakcie długoletniej działalności wypracował własną, silną markę będącą synonimem rzetelności i jakości. Metal-Plast współpracuje z producentami stolarki okiennej oferując między innymi usługi mielenia odpadów, ich separacji optycznej oraz regranulacji z możliwością barwienia na dowolny kolor. Spółka skupuje odpady od ponad 700 producentów stolarki okiennej i przetwarza je na przeznaczony do sprzedaży regranulat, wykorzystywany następnie jako półprodukt przy ponownej produkcji stolarki otworowej. Firma przetwarza właściwie każdy rodzaj odpadu ze stolarki PVC. Metal-Plast dysponuje najnowocześniejszym parkiem maszynowym, który umożliwia wytwarzanie produktów wysokiej jakości. Niezwykle istotną rolę spełnia również profesjonalna kadra, jej fachowość i wiedza. Takie połączenie okazuje się dla naszego inwestora niezmiennie gwarancją sukcesu. Produkcja firmy osiągnęła już bowiem imponujący wynik 15 tysięcy ton regranulatu rocznie i ciągle wzrasta. Warto również nadmienić, iż Metal-Plast dba o środowisko naturalne stosując szereg proekologicznych rozwiązań. Firma Metal-Plast oprócz produkcji na rynek polski dostarcza swe produkty i usługi do innych krajów europejskich, w tym do Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier i Austrii.
Lokalizacja
Świebodzice położone są w województwie dolnośląskim. Miasto od strony południowej graniczy z Wałbrzychem. Położone jest u podnóża Gór Wałbrzyskich, na obrzeżach Książańskiego Parku Krajobrazowego. Komunikacyjnie Świebodzice usytuowane są przy trasie E261.
Projekt

Opracowaliśmy projekt zamienny architektoniczno-budowlany parterowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz wiatą magazynową.

Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych Metal-Plast, zajmujący się przeróbką PVC, zostanie zlokalizowany w strefie przemysłowej na obrzeżach miasta Świebodzice, w obrębie działek inwestycyjnych należących do inwestora.

Odbywający się w zakładzie cykl produkcyjny będzie obejmował magazynowanie surowców do przerobu, przetwarzanie i następnie magazynowanie produktu finalnego. Głównej funkcji produkcyjnej towarzyszyć będzie zatem funkcja magazynowa – zarówno profili przed przerobem jak i wyrobów gotowych w postaci granulatu. Projekt inwestycji przewiduje również budowę niezbędnego zaplecza socjalnego dla pracowników produkcji, a także, w końcowym etapie inwestycji, zaplecza administracyjno-biurowego.

Projekt naszego autorstwa obejmie ponadto kompleksową infrastrukturę techniczną i zewnętrzną, a więc budowę przyłączy, zjazdów, parkingów, dróg i placów wewnętrznych, w tym dróg pożarowych ze stanowiskiem czerpania wody ppoż. oraz zbiornika ppoż.

Zakres prac

W ramach zawartego kontraktu przewidzieliśmy następujące prace:

  • opracowanie projektów budowlanych zamiennych
  • projekt technologii
  • projekty wykonawcze fundamentów oraz konstrukcji stalowej wraz z obudową
  • wykonanie fundamentów wraz z pracami ziemnymi
  • dostawę i montaż kompletnej hali wraz z pracami wykończeniowymi
  • wykonanie posadzki przemysłowej
  • budowę wiaty magazynowej
  • wykonanie instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznych
  • wszelkie prace zewnętrzne: chodniki, place składowania, drogi manewrowe, parkingi dla transportu ciężarowego i aut osobowych, ogrodzenia oraz bramy wjazdowe i szlabany
Design

Docelowo powstanie znacznej wielkości kompleks, składający się z sąsiadujących ze sobą, funkcjonalnie rozplanowanych obiektów. Całość będzie utrzymana w spokojnej, komponującej się wzajemnie stylistyce i zostanie zlokalizowana na schludnym, ogrodzonym terenie, w otoczeniu zieleni niskiej.

Gotowy obiekt umożliwi koncentrację w jednej lokalizacji zakładów produkcyjno-magazynowych Metal-Plast, obecnie rozproszonych na terenie Świebodzic. Usprawni to i umocni zarazem procesy produkcyjne i logistyczne naszego inwestora.