Inwestor
Multi Pharme SA jest polską spółką aptekarską istniejącą na rynku farmaceutycznym od 1995 roku. Firma funkcjonuje jako przedsiębiorstwo zaopatrzenia aptek i obecnie w efekcie dynamicznego rozwoju i ciągłego poszerzania oferty swym zasięgiem obejmuje apteki nie tylko z województwa podlaskiego, gdzie mieści się jej siedziba, ale również z województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Hurtownia w toku swojej długoletniej działalności zdobyła uznanie farmaceutów jako godny zaufania partner biznesowy a jej marka stała się synonimem jakości. Multi Pharme SA dysponuje niezwykle szeroką ofertą leków i produktów medycznych oraz całym wachlarzem usług dedykowanych dla aptek i farmaceutów. Rozwiązania takie jak serwisy online i systemy danych umożliwiające sprawdzanie stanu produktów, ich cen oraz szybkie składanie zamówień, telefoniczna obsługa aptek, mailing z atrakcyjnymi ofertami, katalogi dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej doceniane są przez aptekarzy jako narzędzia ułatwiające codzienne zarządzanie apteką. Obok szeregu rozwiązań dla aptek, nasz inwestor gwarantuje również atrakcyjne udogodnienia opracowane z myślą o producentach, jak na przykład zapewnienie indywidualnego konsultanta w dziele zaopatrzenia, kontrolującego stany magazynowe dla zagwarantowania ciągłej dostępności produktów. Z kolei dział marketingu Multi Pharme wspiera producentów w zakresie promocji leków i suplementów celem skutecznego zwiększenia sprzedaży. Ważnym elementem wsparcia producentów jest w tym zakresie organizowanie paneli edukacyjnych i szkoleń dla farmaceutów, jak również kampanie informacyjne dotyczące nowych produktów.
Lokalizacja
Halę wybudujemy w Łomży, trzecim co do wielkości mieście województwa podlaskiego. Okolice Łomży są niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym, między innymi ze względu na bliskość Narwiańskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ziemia łomżyńska stanowi część Zielonych Płuc Polski, regionu wyjątkowego w skali europejskiej ze względu na piękno krajobrazów i czystość przyrody. Samo miasto prężnie się rozwija, wdrażając stwarzające wiele możliwości dla potencjalnych inwestorów, plany rozwoju. Również położenie komunikacyjne Łomży stanowi atut dla działalności biznesowej ze względu na ekonomikę transportu – w Łomży krzyżuje się sieć dróg krajowych i wojewódzkich.
Projekt

Nasi architekci i graficy przygotowali dla inwestora koncepcję architektoniczną inwestycji, łącznie z wizualizacjami 3D.

Na tej podstawie opracowaliśmy projekt przebudowy i rozbudowy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme SA. Przebudowa będzie dotyczyła części pomieszczeń istniejących już budynków należących do inwestora, natomiast rozbudowa będzie polegała na budowie parterowego magazynu leków i środków medycznych, w którym będzie odbywała się również kompletacja zamówień. Projekt przewiduje ponadto część socjalno-biurową, wpisaną w kubaturę hali.

Przeznaczeniem projektowanego obiektu będzie zwiększenie wydajności istniejącej hurtowni poprzez magazynowanie, automatyczne kompletowanie zamówień, przepakowywanie z opakowań zbiorczych oraz dystrybucję lekarstw i produktów leczniczych. W hali zostanie zamontowana linia do automatycznej kompletacji zamówień. Głównej funkcji magazynowej towarzyszyć będzie niezbędne zaplecze socjalno-biurowe.

Projektowany budynek magazynowy będzie stykał się częściowo bezpośrednio, a częściowo poprzez niższy od hali stalowy łącznik z istniejącymi budynkami.

Dla pracowników nowoprojektowanej hali, w celu umożliwienia im korzystania z węzła sanitarnego i szatni zlokalizowanych w istniejących, przebudowywanych pomieszczeniach, zaprojektowaliśmy wejście z zewnątrz do komunikacji w łączniku, skąd będzie bezpośredni dostęp schodami do szatni i na tym samym poziomie do części magazynowej. Dostęp do pozostałych istniejących pomieszczeń funkcjonującej hurtowni zapewniliśmy poprzez zaprojektowanie, w miejscu istniejącej pochylni, schodów ze spocznikiem.

Wykonaliśmy również projekt związanej z halą infrastruktury technicznej w postaci wszelkich niezbędnych instalacji, a także projekt komunikacji drogowej. Zaadaptowaliśmy istniejący zjazd publiczny obsługujący obecnie istniejącą nieruchomość inwestora. Zachowaliśmy istniejący na działkach układ komunikacyjny, jednak z powiększeniem powierzchni drogowej za modernizowaną portiernią. Przed frontem projektowanej hali zaprojektowaliśmy natomiast plac manewrowy służący swobodnemu przepływowi małych samochodów osobowo-dostawczych związanemu z odbiorem zamówień. Przewidzieliśmy również remont i modernizację ogrodzenia wokół działki należącej do PZA Multi Pharme.

Ważną część naszej pracy projektowej stanowiło wykonanie dokumentacji kształtu docelowego całego zakładu dla potrzeb nadzoru farmaceutycznego.

Zakres prac

W ramach podpisanej umowy zrealizujemy:

  • projekty budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę
  • prace budowlane: fundamenty wraz z pracami ziemnymi, dostawę i montaż hali stalowej wraz z pracami wykończeniowymi, wykonanie posadzki przemysłowej
  • pomieszczenia biurowe i socjalno-sanitarne na hali wraz z pracami wykończeniowymi
  • instalacje zewnętrzne oraz wewnętrzne
  • prace zewnętrzne związane z wykonaniem infrastruktury drogowej wraz z pracami ziemnymi
Design

Zaprojektowana przez nas hala wpisze się w otaczający teren, na którym dominuje zabudowa magazynowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna. Aby uzyskać taki efekt skupiliśmy się na dostosowaniu skali zabudowy inwestycji. W efekcie projektowany obiekt będzie zbliżony powierzchnią zabudowy do otaczających zakładów przemysłowych, a wysokością do istniejących już budynków należących do inwestora oraz niektórych sąsiednich budynków mieszkalnych. Od strony zabudowy jednorodzinnej, zastosowane przez nas okna i drzwi o gabarytach zharmonizowanych z tymi budynkami oraz unikanie w tej części obiektu dużych bram segmentowych i dużych pasmowych przeszkleń charakterystycznych dla zabudowy przemysłowej tym bardziej „wtopi” obiekt w otoczenie.

Obiekt zostanie zwrócony najbogatszą wizualnie częścią elewacji w stronę ruchliwego skrzyżowania dróg zlokalizowanego bezpośrednio przed działką naszego inwestora. Ta część elewacji budynku wyróżnia się zastosowaniem narożnych okien i narożnikowego zadaszenia oraz zamieszczonymi elementami systemu identyfikacji wizualnej firmy w postaci przyciągającego uwagę logo przedstawiającego nazwę inwertora złożoną z liter wykonanych w kolorze ciemnego grafitu z oddzieleniem w postaci krzyża aptecznego w kolorze intensywnej fuksji.

Całość inwestycji zdecydowanie uporządkuje obecny chaos przestrzenno-funkcjonalny spontanicznie dobudowywanych do siebie kolejnych budynków o różnych wysokościach, spadkach dachów i materiałach elewacyjnych. Powstanie schludny, odgrodzony teren z nowym, funkcjonalnym obiektem o stonowanej stylistyce architektonicznej.