Inwestor
Vivenge jest cenionym producentem identyfikacji wizualnej. Posiada bogate portfolio z realizacji dla wielu różnych branż. Wśród zrealizowanych przez Vivenge projektów znajdują się oznakowania wewnętrzne i zewnętrzne, w tym projekty rebrandingowe. Inwestor posiada również doświadczenie w prowadzeniu projektów brandingowych oraz rozwiązań wizualnych dla sieci sprzedażowych i centrów handlowych. W tym zakresie są to głównie systemy informacji, podświetlane elewacje, mała architektura, obudowa okładzin ściennych, wyposażanie placówek w meble, zabudowa food court oraz wyspy sprzedażowe. Oferta naszego Inwestora to ponadto różnego rodzaju systemy wystawiennicze. Firma zapewnia wyposażenie w szafy ekspozycyjne, zabudowę meblowo-reklamową stoisk oraz ekspozytory reklamowe. Vivenge oferuje ponadto dekoracje wewnętrzne dedykowane dla sieci sklepów, grafiki naścienne lub prezentowane na autach oraz graficzne rozwiązania dla witryn sklepowych. Firma Vivenge jest świadoma roli jaką w sukcesie każdego przedsiębiorcy odgrywa silna marka, dlatego prowadzi swych klientów przez kompleksowe kampanie angażując się w każdy projekt. Kreatywne i profesjonalne rozwiązania przyczyniły się do zdobycia przez naszego Inwestora uznania na rynku reklamowym i docenienie przez klientów, co z kolei znajduje swoje potwierdzenie w licznie zdobywanych nagrodach i wyróżnieniach. Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju naszego inwestora jest fakt powierzenia nam budowy nowoczesnego zakładu produkcyjnego, który w pełni przejmie funkcje rozproszonych obecnie oddziałów przedsiębiorstwa.
Lokalizacja
Inwestycja zostanie przez nas zrealizowana na terenie województwa lubelskiego w Gręzówce Koloni, położonej w powiecie łukowskim, w gminie Łuków. Miejscowość oddalona jest zaledwie 20 km od Siedlec, w których zlokalizowany jest zakład produkcyjny firmy Vivenge.
Projekt

Dla firmy Vivenge zaprojektowaliśmy halę produkcyjną z częścią socjalną i biurami oraz połączoną z zakładem produkcyjnym halę magazynową. Od strony przylegającej do budynku drogi dojazdowej zaprojektowaliśmy dwukondygnacyjną reprezentacyjną część biurową. Całość inwestycji wyniesie około 8.800 m2

Na terenie projektowanego zakładu wytwarzana będzie szeroka gama skutecznych nośników reklamowych małego i średniego formatu znajdujących zastosowanie podczas promocji marki, produktu lub usługi w punkcie sprzedaży. W związku z tym planowany zakład produkcyjny zostanie podzielony na następujące funkcjonalne części:

 • dział obróbki materiałów drewnopochodnych
 • szlifiernię
 • dział obróbki mechanicznej metali ze stanowiskami spawalniczymi i lakiernią proszkową
 • dział drukarski
 • montownię

W hali używana będzie suwnica o udźwigu 10 ton, którą zlokalizowaliśmy w okolicy stanowisk spawalniczych i która będzie służyć do rozładunku i załadunku wielkogabarytowych elementów.

Obiekt będzie doświetlony światłem dziennym przy pomocy świetlików dachowych oraz okien.

Zakres prac

Zakres prac, które wykonamy na podstawie zawartej umowy obejmie:

 • wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę
 • prace ziemne
 • wykonanie fundamentów hali, estakady, budynku socjalno-biurowego, sprężarkowni i portierni
 • dostawę i montaż kompletnej hali stalowej
 • wykonanie pomieszczeń socjalnych w hali
 • wykonanie pomieszczenie sprężarkowni
 • wykonanie budynku socjalno-biurowego wraz z pracami wykończeniowymi
 • budynek portierni
 • kompleksowe instalacje zewnętrzne i wewnętrzne