Inwestor
Wielko-Food jest producentem paczkowanej próżniowo żywności. Firma oferuje cateringowe dania półgotowe z przeznaczeniem dla szpitali, stołówek, sanatoriów i wielu innych miejsc zbiorowego żywienia. Główna siedziba Inwestora znajduje się w Belgii, gdzie posiada dwa w pełni nowoczesne zakłady produkcyjne. Belgijska spółka-matka funkcjonuje pod nazwą Deliva. Wielko-Food jest pierwszym oddziałem firmy, który utworzono poza rodzimym krajem. W zakładzie produkcyjnym, który wybudujemy dla Inwestora w Polsce, docelowo znajdzie zatrudnienie około 100 osób. Przetwarzane w fabryce warzywa i produkty mięsne będą polskiego pochodzenia, jednak początkowo produkcja będzie przeznaczona wyłącznie do odbiorców w Europie Zachodniej.
Lokalizacja
Inwestycja o łącznej powierzchni ponad 3.300 m2 powstanie w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestor zadecydował o wyborze Ostrowa Wielkopolskiego dzięki atrakcyjnej komunikacyjnie lokalizacji oraz bliskiemu usytuowaniu znaczących producentów warzyw i mięsa, czyli produktów wykorzystywanych w procesie wytwarzania dań przez Wielko-Food. Ostrów Wielkopolski położony jest na terenie województwa wielkopolskiego. Odległość od Kalisza dla podróżujących drogą krajową 25 wynosi niecałe 25 km. Przez miasto przebiega ponadto droga krajowa nr 36 oraz nr 11. Droga krajowa nr 11 zgodnie z rozpoczętą budową stanie się częścią drogi ekspresowej S11 relacji Koszalin-Piekary Śląskie. Oprócz trzech krzyżujących się w miejscowości dróg krajowych, do miasta prowadzi również droga wojewódzka nr 445 biegnąca do Odolanowa.
Projekt

Planowana inwestycja obejmie budowę parterowego budynku zakładu przetwórstwa mięsa z dwukondygnacyjną częścią biurowo-socjalną wraz z utwardzeniem nawierzchni oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W zakładzie  prowadzona będzie działalność polegająca na produkcji wyrobów garmażeryjnych i cateringu. Na potrzeby inwestycji opracowaliśmy pełnobranżowy projekt budowlany oraz projekt technologii.

W hali wyodrębniliśmy trzy podstawowe funkcje: produkcyjno-magazynową, socjalną i biurową. Część produkcyjno-magazynową podzieliliśmy na strefę szarą i czystą. W części szarej odbywać się będą czynności związane z przyjęciem półproduktów i ich umieszczeniem w chłodniach lub magazynach oraz późniejsza ekspedycja. Na granicach stref czystej i brudnej przewidzieliśmy zgodny z przepisami system zabezpieczeń.

W strefie czystej zlokalizowaliśmy pomieszczenie przygotowalni zimnej, obróbki termicznej, pakowalnię ze sterylizatornią oraz pomieszczenia  pomocnicze: myjnie, magazyny, śluzy, mistrzówkę i laboratoria. W przygotowalni zimnej mięso będzie odbierane z chłodni półproduktów, cięte i dzielone na porcje, a następnie mielone, rozdrabniane i przekazane do chłodni międzyoperacyjnych. Dalej mięso trafi do pomieszczenia obróbki termicznej, gdzie będzie przyprawiane, smażone, bądź grillowane. Wychłodzony produkt zostanie przekazany do pomieszczenia sterylizowania i pakowania, a dalej do chłodni i mroźni wyrobu gotowego, skąd  trafi do pakowalni i części ekspedycyjnej, znajdującej się w strefie szarej. Transport w budynku obywać się będzie przy pomocy wózków widłowych oraz ręcznych paletowych.

Z uwagi na profil zakładu związany z przetwórstwem mięsa oraz za względu na niekorzystne działanie światła dziennego przy obróbce surowców mięsnych, powodujące między innymi rozwój bakterii i drobnoustrojów, we wszystkich pomieszczeniach, gdzie mięso będzie poddawane składowaniu czy obróbce przewidzieliśmy wyłącznie światło sztuczne. Z myślą o komforcie osób zatrudnionych barwa światła sztucznego będzie zbliżona do barwy światła dziennego.

Od strony ulicy Grunwaldzkiej zaprojektowaliśmy część socjalno-biurową, której reprezentacyjną funkcję podkreśliliśmy przewidując zastosowanie dużych przeszkleń.

W ramach inwestycji zaprojektowaliśmy również wewnętrzny układ drogowy. Na froncie działki zaplanowaliśmy miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Przewidzieliśmy poszerzenie drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż wschodniego boku, tak aby powstał funkcjonalny dla transportu ciężkiego plac manewrowy. Przy północnej ścianie części rozładunkowo- załadunkowej zaprojektowaliśmy obniżenie terenu jako dojazd do doków przeładunkowych.

Zakres prac

Dla spółki Wielko-Food wykonamy:

  • pełnobranżowy projekt budowlany
  • projekt technologii
  • prace ziemne oraz fundamenty
  • kompleksową realizację hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową oraz pracami wykończeniowymi
  • montaż stolarki okienno-drzwiowej w hali
  • prace zewnętrzne, w tym: opaskę, chodnik, drogi, plac manewrowy, parkingi, ścianę oporową, schody zewnętrzne, barierki, ogrodzenie i bramy wjazdowe
Design

Powstanie hala funkcjonalnie dostosowana do potrzeb przebiegającej w niej produkcji. Formą architektoniczną obiekt wpisze się w otaczającą zabudowę przemysłową.

Przylegająca do zakładu dwupiętrowa część biurowa zostanie wyróżniona i podkreślona przeszkleniem przez obie kondygnacje oraz dekoracyjnym zastosowaniem blachy o profilu sinus.