Magazyn w województwie podkarpackim, w Boguchwale pod Rzeszowem, wybudujemy w konstrukcji żelbetowej.
Inwestor
PLS ONE jest firmą z sektora logistyki, oferującą usługi magazynowania i składowania towarów.
Lokalizacja
Magazyn wybudujemy w Boguchwale pod Rzeszowem. Boguchwałę przecina droga krajowa nr 19, łącząca województwo podkarpackie z województwami: lubelskim mazowieckim i podlaskim.
Zakres prac

Jako generalny wykonawca inwestycji dla PLS ONE:

  • przeprowadzimy roboty ziemne
  • wykonamy fundamenty
  • wybudujemy kompletną halę magazynową wraz z zadaszeniami nad bramami
  • wykonamy posadzkę
  • wybudujemy część biurową pod klucz
  • poprowadzimy instalacje sanitarne i elektryczne
  • zagospodarujemy teren wokół hali

Prace budowlano-montażowe poprzedzimy opracowaniem dokumentacji projektowej do uzyskania pzowoenia na budowę.

Design

Kaskadowe wymieszanie ciemnej i jasnej szarości wizualnie oddzieli część magazynową od strefy biurowej oraz nada lekkości w wizualnym odbiorze obiektu. Wkomponowane akcenty w kolorze pomarańczowym stanowią dodatkowy zabieg mający na celu wyróżnić i uatrakcyjnić budynek.