Obiekt logistyczny dla Karpiel będzie kolejną budową dla branży transportowej w naszym portfolio. Hala magazynowa powiększy infrastrukturę logistyczną terminalu należącego do firmy Karpiel. Magazyn wybudujemy nieopodal innej realizacji naszego autorstwa, pralni przemysłowej wykonanej dla firmy Bardusch w Bochni. Zlokalizowanie na niewielkim terenie obiektów różnego przeznaczenia jest doskonałym przykładem naszego doświadczenia w budowie hal oraz szerokiej oferty. Budujemy dla każdej branży, na terenie całego kraju, zarówno dla polskich jak i zagranicznych Inwestorów.
Inwestor
Karpiel specjalizuje się w międzynarodowym transporcie intermodalnym, polegającym na przewożeniu towarów różnymi środkami transportu bez konieczności przeładunku. Do transportu firma Karpiel najczęściej wykorzystuje kontenery morskie przewożone drogą morską, koleją i ciągnikami siodłowymi. Karpiel podejmuje towary ze wszystkich portów świata. Terminal firmy zlokalizowany jest w Brzesku i obejmuje teren o powierzchni ponad 10 ha. Lokalizacyjnie, w pryzmacie międzynarodowym, terminal znajduje się między portami Rotterdam-Bremerhaven-Hamburg-Gdynia oraz Odessa-Koper i jest to jedyny w tym rejonie Polski tzw. "suchy port". Firma dysponuje własną flotą samochodową i kolejową, a także posiada specjalistyczne urządzenia przeładunkowe. Oprócz transportu Karpiel oferuje kompleksowe usługi magazynowania towarów.
Lokalizacja
Brzesko, w województwie małopolskim. Tereny firmy Karpiel zlokalizowane są w pobliżu zjazdu na autostradę A4 (węzeł Brzesko), przecinającej południe Polski i łączącej jej zachodnie tereny z województwami wschodnimi. W pobliżu siedziby firmy Karpiel zlokalizowana jest także alternatywna do trasy A4 droga krajowa 94 oraz droga nr 75 o randze krajowej, biegnąca z Krakowa do granicy ze Słowacją.
Projekt

Wykonaliśmy projekt inwestycji polegającej na budowie 2 hal: magazynowej oraz warsztatowej.

Halę magazynową zaprojektowaliśmy jako obiekt dwunawowy w konstrukcji żelbetowej ze stalowym dachem. Powierzchnia magazynu wyniesie 9.400 m2. Hala warsztatowa o powierzchni 700 m2 w konstrukcji stalowej.

Zakres prac

Inwestycję zrealizujemy w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nasze prace obejmą:

  • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych
  • roboty rozbiórkowe
  • prace ziemne
  • wykonie fundamentów
  • budowę hali magazynowej
  • budowę hali warsztatowej
  • wykonanie posadzki przemysłowej
  • dostawę i montaż podświetlanego logo na elewacji
  • wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego pod centrum usługowe, obejmującego hotel z restauracją oraz centrum targowo-wystawiennicze
Design

Obiekt magazynowo-logistyczny ergonomicznie dostosowany do funkcji składowania towarów przewidzianych do dalszego transportu. Estetykę budynku dostosowaliśmy do warunków lokalizacyjnych oraz otaczającego kontekstu.