Inwestor
Grupa Ilpea powstała we Włoszech w 1960 r. Ciągły rozwój firmy, poszukiwanie innowacyjnych technologii oraz otwarcie na nowe rynki zbytu sprawiło, iż obecnie Ilpea jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji elementów z tworzyw sztucznych, komponentów magnetycznych oraz gumowych. Produkty firmy znajdują zbyt w różnych sektorach rynku, począwszy od urządzeń gospodarstwa domowego po przemysł motoryzacyjny oraz budownictwo mieszkaniowe i między innymi są to profile okienne i drzwiowe, uszczelki magnetyczne do kabin prysznicowych, lodówek i zamrażalek. Ilpea posiada swoje oddziały w wielu krajach na całym świecie, przy czym największe zakłady produkcyjne zlokalizowane są we Włoszech, w Polsce, USA, Meksyku oraz Indiach. Międzynarodowa sieć oddziałów jest wynikiem prowadzonej przez firmę polityki rozwoju, która polega na lokalizowaniu swoich zakładów jak najbliżej klientów, w celu usprawnienia logistyki i jednoczesnego zapewnienia jak najbardziej profesjonalnej obsługi oraz konkurencyjności.
Lokalizacja
Chełstówek i Twardogóra są położone w województwie dolnośląskim, w oddaleniu około 45 km od Wrocławia. Obie miejscowości dzieli zaledwie 2 km odległości.
Projekt

Projektowane przez nas w Chełstówku oraz Twardogórze hale o powierzchni odpowiednio około 7.000 m2 oraz około 3.000 m2 powstaną na działkach należących do inwestora i zastąpią obiekty, które uległy zniszczeniu w pożarze.

W Chełstówku hala magazynowa powstanie pomiędzy użytkowanymi obiektami, a konkretnie między trzykondygnacyjnym budynkiem socjalno – biurowym oraz parterową halą produkcyjną.  Projektowany budynek będzie stanowił prostą bryłę – halę w konstrukcji stalowej zwieńczoną dwuspadowym dachem. Zgodnie z naszym projektem, obiekt prostą formą architektury przemysłowej doskonale wpisze się w otaczającą zabudowę.

W ramach inwestycji realizowanej w Twardogórze zaprojektowaliśmy jednokondygnacyjny budynek hali magazynowej wraz z wiatą jako funkcjonalnym łącznikiem komunikacyjnym pomiędzy projektowanym i istniejącym budynkiem.

Zaprojektowany obiekt będzie stanowił zaplecze magazynowe dla istniejących na terenie obiektów produkcyjnych należących do firmy Ilpea. W magazynie składowany będzie surowiec oraz gotowe wyroby z gumy. Według naszego projektu budynek zostanie wyposażony w dwie bramy wjazdowe zlokalizowane w ścianie południowej budynku. Doki załadunkowe zostały przez nas przewidziane od strony północnej budynku. Pomieszczenie magazynowe będzie ogrzewane oraz będzie posiadać oświetlenie naturalne zapewnione poprzez świetliki dachowe. Usytuowanie regałów oraz powierzchni składowania zostanie zorganizowane w sposób zapewniający przebieg dróg transportowych i komunikacyjnych.

W ramach inwestycji w Twardogórze zaprojektowaliśmy ponadto zbiornik przeciwpożarowy z fundamentem, utwardzenie nawierzchni, a więc między innymi wewnętrzną drogę pożarową, stanowiska czerpania wody, a także place manewrowe, drogi, chodniki i opaskę wokół budynku. W ramach projektu przewidzieliśmy również usunięcie kolizji istniejących murów oporowych, masztów odgromowych oraz odcinków instalacji wodociągowej z hydrantami i linii kablowych.

Na obszarze projektowanej inwestycji wiodącą zabudowę stanowią obiekty przemysłowe wraz z towarzyszącymi obiektami technicznymi. Projektowany budynek z racji swojej formy i funkcji w pełni wpisze się zatem w otoczenie.

Zakres prac

Nasze prace w obejmą:

  • opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z projektem zagospodarowania terenu
  • prace ziemne wraz z fundamentami i naprawą istniejących już fundamentów
  • dostawę i montaż kompletnej hali wraz z bramami i drzwiami
  • naprawę i wykonanie posadzki
  • wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, zewnętrznych i wewnętrznych
  • infrastruktury zewnętrznej w postaci placów manewrowych dla transportu, placów parkingowych oraz opaski wokół budynku.
  • zamontowanie rampy przeładunkowej (Twardogóra)
  • wykonanie łącznika pomiędzy halą magazynową a istniejącą halą produkcyjną (Twardogóra)
Design

Odbudowane obiekty pozwolą na zapewnienie ciągłości produkcji i zminimalizowanie strat, jakie Ilpea poniosła w wyniku pożaru. Obie hale ze względu na prostą bryłę architektoniczną wpiszą się w otaczającą zabudowę zakładów przemysłowych i magazynowych.